Praca magisterska

Przypisy

Najistotniejsze w stosowaniu przypisów jest konsekwentne trzymanie się raz wybranego sposobu.

Przypis zaczyna się z dużej litery, a kończy się kropką.

Przypisy umieszczane są:

 1. na dole każdej strony (jest to sposób bardzo popularny), np.
  1M. Ziółkowski, Przemiany interesów i wartości społeczeństwa polskiego, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2000, s. 56.
 2. na końcu pracy magisterskiej,
 3. na końcu każdego rozdziału,
 4. w tekście – wtedy mają postać, np. (Ziółkowski 2000: 56), gdzie umieszcza się najpierw nazwisko autora, rok wydania i stronę. Integralną częścią takiego przypisu jest odpowiednio ułożona bibliografia (nazwiska autorów ułożone są alfabetycznie), a wpis wygląda np. tak:
  Ziółkowski, Marek. 2000. Przemiany interesów i wartości społeczeństwa polskiego. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

Rodzaje przypisów (najczęściej stosowane w pracach magisterskich):

 1. przypis zwykły, np.

  1M. Ziółkowski, Przemiany interesów i wartości społeczeństwa polskiego, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2000, s. 56.

 2. przypis polemiczny (stosowany gdy przekształcamy myśl autora lub prowadzimy z nim polemikę), np.

  1Por. M. Ziółkowski, Przemiany interesów i wartości społeczeństwa polskiego, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2000, s. 56.

Rodzaje przypisów ze względu na źródło:

 1. prace autorskie, np.

  1M. Ziółkowski, Przemiany interesów i wartości społeczeństwa polskiego, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2000, s. 56.

 2. rozdział lub artykuł w pracach zbiorowych, np.

  1E. Wnuk-Lipiński, Zmiana systemowa, [w:] E. Wnuk-Lipiński, M. Ziółkowski (red.), Pierwsza dekada niepodległości. Próba socjologicznej syntezy, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2001, s. 21.

 3. książka, która ma wielu autorów (wówczas nie odnotowujemy żadnego), np.

  1Słownik języka polskiego, t.1, Warszawa 1978.

 4. z gazet i czasopism, np.

  1A. Czaja, Pionierski projekt opieki nad dziećmi dla pracujących i bezrobotnych, „Gazeta Wyborcza” 2007 nr 10, s. 2.

 5. źródła internetowe, np.

  1http://www.sokrates.pl (26.04.2008).

Bibliografia

Bibliografia powinna zwierać wszystkie pozycje cytowane w tekście, a także pozycje, z których korzystało się przy pisaniu prac magisterskiej, a które w tekście nie zostały uwzględnione.

Praca badawcza

Każda praca badawcza powinna zawierać rozdział metodologiczny.

W rozdziale metodologicznym powinien zostać opisany:

 1. Przedmiot, cel badania, problemy badawcze;
 2. Hipotezy (główne i pomocnicze), zmienne (zależne i niezależne), wskaźniki zmiennych;
 3. Należy określić metody, techniki i narzędzia jakie zostaną użyte;
 4. Teren badań, ich organizację i przebieg.

 

Jeśli nie znalazłeś tego czego szukasz lub chcesz wiedzieć więcej, zajrzyj na stronę: Praca Magisterska – Internetowy Poradnik

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *