Praca: dziedzictwo, doświadczenie, środowisko, tożsamość

Muzeum w Gliwicach, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ, Instytut Historii UJ
oraz Grupa Badawcza Homo(Lab)orans

mają zaszczyt zaprosić na konferencję naukową pt.

Praca: dziedzictwo, doświadczenie, środowisko, tożsamość,

która odbędzie się w dniach 9-10 czerwca 2022 r. w Gliwicach.

Temat pracy w naukach społecznych porusza wiele wątków – dziedzictwa kulturowego i tożsamości, problemów nierówności i migracji, przemian krajobrazu, relacji społecznych. Praca może również inspirować i być rozmaicie wyrażana w sztuce, literaturze, na wystawach. Pragniemy przyjrzeć się tym wszystkim zagadnieniom podczas konferencji.

Do udziału w konferencji zapraszamy badaczki/badaczy nauk humanistycznych i społecznych na każdym etapie kariery naukowej oraz praktyczki/praktyków dziedzictwa. Istotnym punktem wyjścia dla naszych rozważań dotyczących pracy będzie Górny Śląsk – historyczny i współczesny – jako region szczególnie dotknięty przemianami związanymi z pracą przemysłową. Proponujemy poniższe zagadnienia, zaznaczając otwartość na inne wątki związane z tematem wydarzenia, również ponadregionalne:

1) Dziedzictwo pracy
2) Doświadczenie pracy
3) Miejsce pracy
4) Metodologie badań pracy

Zobacz
Strona konferencji

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *