Poznamy dzisiaj laureatów konkursu „Popularyzator Nauki 2014”

Najlepsi popularyzatorzy nauki – naukowcy, społecznicy i instytucje – otrzymają w poniedziałek w Warszawie nagrody w X edycji konkursu „Popularyzator Nauki”, organizowanego przez serwis PAP – Nauka w Polsce we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Już od 10 lat kapituła konkursu „Popularyzator Nauki” nagradza osoby i instytucje, które pomagają innym bliżej poznać i lepiej zrozumieć zjawiska zachodzące wokół nas oraz przybliżają najnowsze wyniki badań naukowych. Tytuł „Popularyzator Nauki” przyznawany laureatom oznacza, że dzielą się oni swoją wiedzą i pasją naukową z innymi – niezależnie od ich wieku, poziomu wykształcenia i kariery zawodowej.

Do jubileuszowej edycji konkursu zgłoszono niemal 70 kandydatur z całej Polski. Oceniała je kapituła pod przewodnictwem prezesa Polskiej Akademii Nauk prof. Michała Kleibera.

Zgodnie ze zmodyfikowanym regulaminem kandydaci rywalizowali w czterech podstawowych kategoriach: Popularyzatorzy indywidualni; Instytucje naukowe; Instytucje pozanaukowe oraz Media. Wśród Popularyzatorów indywidualnych kapituła może przyznać dwie odrębne nagrody w podkategoriach: naukowcy oraz animatorzy popularyzacji.

Przyznane zostaną też dwa wyróżnienia w kategoriach: Nauka w internecie – za internetową aktywność popularyzatorską – oraz Sponsor popularyzacji, dla osoby lub przedsiębiorstwa finansowo wspierającego działalność popularyzatorską. Kapituła konkursu może przyznać też dodatkowe nagrody specjalne.

Od kilku lat redakcja serwisu Nauka w Polsce przyznaje też pozaregualminowe wyróżnienie za „wzorcową politykę informacyjną”. Trafia ono do rzecznika prasowego uczelni lub instytucji naukowej, który – zdaniem redakcji – wyróżnił się w ostatnim roku m.in. jakością przekazywanych informacji, pomocą w kontaktach z naukowcami, a także zaangażowaniem w promocję macierzystej placówki.

Od tego roku wyróżnienie to będzie nosiło imię zmarłego w marcu br. red. Tomasza Trzcińskiego – pomysłodawcy konkursu „Popularyzator Nauki”, współtwórcy i wieloletniego kierownika serwisu PAP – Nauka w Polsce.

Wszyscy laureaci otrzymają dyplomy i statuetki.

Wśród dotychczasowych laureatów konkursu są m.in.: współtwórczyni Warszawskiego Festiwalu Nauki prof. Magdalena Fikus, Centrum Nauki Kopernik, autor telewizyjnych programów popularnonaukowych red. Wiktor Niedzicki, archeolog prof. Andrzej Kokowski, fizyk prof. Łukasz Turski i wielu innych wybitnych popularyzatorów.

PAP – Nauka w Polsce

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *