Popkultura i stereotypy

Studenckie Koło Badaczy Popkultury Trickster

zaprasza do udziału w konferencji naukowej pt.

Popkultura i stereotypy,

która odbędzie się w dniach 16 – 17 września 2016 r. we Wrocławiu.

Popkultura składa się ze stereotypów. Czasem wykorzystuje się je jako podstawę całej historii, niejako sposób przedstawienia postaci, a innym razem są motywacją dla masowej produkcji. Pomimo ich powszechności i czytelności wykorzystywanych schematów – często tożsamej wręcz z trywialnością – teksty kultury popularnej nie przestają zdobywać nowych zwolenników. Więcej nawet – w wielu przypadkach gra ze stereotypami jest tym, co decyduje o artystycznym i komercyjnym sukcesie danej produkcji.

Stereotypy nie zawsze jednak są odbierane identycznie, a ich funkcja zmienia się w zależności od medium, konwencji, gatunku, odbiorcy docelowego i celu narracji. Ten sam stereotyp na tumblrze będzie funkcjonował inaczej niż w kinowym blockbusterze. Choć odbiorcy różnych mediów często są ze sobą tożsami, kieruje się do nich komunikaty korzystające z analogicznych stereotypów w odmienny sposób i w innym celu. Prowokuje to pytania o źródła obecności danych stereotypów w popkulturze, a także ich funkcję i celowość.

Organizatorzy zapraszają do udziału w konferencji studentów, doktorantów i pracowników nauki reprezentujących takie dyscypliny jak: literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, antropologia, socjologia, filmoznawstwo, marketing czy ludologia.

PROPONOWANE ZAGADNIENIA:
– stereotyp jako mechanizm poznawczy,
– filmy, animacje i seriale a tworzące je stereotypy,
– subwersje stereotypów,
– literackie stereotypy,
– stereotypowość muzyki popularnej,
– dyskurs publiczny a stereotypy,
– stereotypy w grach komputerowych i komiksach,
– fenomen stereotypu,
– stereotyp w perspektywie gender studies,
– funkcjonalność i celowość stereotypów,
– recepcja stereotypu,
– stereotyp w języku,
– pochodzenie stereotypów w nowych formach twórczości,
– stereotypy w mediach społecznościowych,
– stereotypizacja a mitologizacja w popkulturowych reinterpretacjach mitów,
– stereotypy w internecie.

Zobacz
Strona wydarzenia „Popkultura i stereotypy”

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *