Poparcie dla wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu RP

W drugiej połowie sierpnia – na dwa tygodnie przed terminem referendum – po raz kolejny spadło poparcie dla wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu RP, jednocześnie przybyło przeciwników tego rozwiązania. Nadal duża grupa badanych ma problem z zajęciem jednoznacznego stanowiska w tej sprawie. Jednak ci, którzy zamierzają uczestniczyć w referendum 6 września, w większości opowiadają się za wprowadzeniem JOW-ów (56% wśród pewnych głosowania w referendum i 50% wśród deklarujących, że raczej wezmą w nim udział).

Warto dodać, że w porównaniu z czerwcem i lipcem znacznie zmniejszyło się zainteresowanie Polaków udziałem w referendum 6 września. Na dwa tygodnie przed terminem głosowania jedynie 32% badanych twierdziło, że na pewno będzie w nim uczestniczyć (od lipca spadek o 9 punktów procentowych), a 20% (spadek o 1 punkt) – że raczej weźmie w nim udział. Ponadto w stosunku do lipca znacząco zwiększyła się grupa osób niezdecydowanych w tej kwestii, ale przybyło też tych, które nie zamierzają głosować.

Poparcie dla wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu RP

Prezentowane dane pochodzą z badań „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanych w czerwcu, lipcu i sierpniu 2015 roku przez CBOS.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *