Poparcie dla programu „Rodzina 500 plus” po blisko roku od jego wprowadzenia

Po niemal roku funkcjonowania poparcie dla programu „Rodzina 500 plus” nieco się zmniejszyło i jest wyrażane w sposób mniej zdecydowany. Nadal jednak poziom jego akceptacji pozostaje bardzo wysoki (77%, przy 20% dezaprobaty).

Wprowadzenie programu „Rodzina 500 plus” diametralnie zmieniło postrzeganie polityki państwa wobec rodziny. We wcześniejszych badaniach CBOS, realizowanych od 1996 do 2013 roku, działania państwa wobec rodziny oceniane były jako dostateczne lub nawet niedostateczne. Obecnie ponad połowa badanych (52%) dobrze (w tym co dziesiąty – bardzo dobrze) ocenia politykę państwa wobec rodziny.

Prezentowane dane pochodzą z badań „Aktualne problemy i wydarzenia” realizowanych w latach 2016 i 2017 przez CBOS.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *