Polska w socjologii – socjologia w Polsce

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Instytut Socjologii, Wydział Nauk Społecznych
oraz Towarzystwo Przyjaciół KUL

zapraszają do udziału w
II Ogólnopolskim Sympozjum Doktorantów Socjologii

Polska w socjologii – socjologia w Polsce,

które odbędzie się w dniach 3-4 kwietnia 2017 r. w Lublinie.

Prace badawcze podejmowane przez doktorantów stanowią bardzo ważną część prowadzonych w Polsce badań społecznych. Jednocześnie zbyt mało jest okazji do wspólnych spotkań, przestrzeni wymiany doświadczeń i poglądów czy dyskusji dotyczących poszukiwań badawczych młodych naukowców. OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM DOKTORANTÓW SOCJOLOGII jest wydarzeniem, które tę przestrzeń poszerza, dając możliwość zaprezentowania swoich zainteresowań badawczych oraz badań prowadzonych w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej.

Organizatorzy zapraszają do uczestnictwa doktorantów socjologii z całej Polski i nie tylko. Ich celem jest stworzenie przestrzeni dyskusji naukowej na wysokim poziomie oraz miejsca do nawiązania kontaktów i spotkania młodego pokolenia socjologów.

PROBLEMATYKA:

Moduł I: Współczesna Polska w socjologii

  1. Polska rodzina: podstawa społeczeństwa? Przemiany, style życia, polityka prorodzinna, wartości rodzinne
  2. Polskie społeczeństwo: zróżnicowanie społeczne, podziały polityczne, świadomość obywatelska, organizacje społeczne, zwycięzcy i przegrani przemian społecznych, porządek klasowo-warstwowy
  3. Polskie państwo nie tylko teoretyczne: instytucje publiczne w Polsce i ich efektywność, kultura organizacyjna instytucji publicznych, relacja władza – obywatel.

Moduł II: Socjologia w Polsce

  1. Socjolog zawodowy? Role socjologów w społeczeństwie polskim, socjolog w polityce i mediach, autorytet socjologiczny, uwarunkowania prawne zawodu socjologa, etyka zawodowa socjologa.
  2. Socjolog badacz. Aktualne trendy badawcze, nowatorskie techniki, trafność, rzetelność i adekwatność badań socjologicznych w Polsce
  3. Studia socjologiczne w Polsce. Dynamika popularności socjologii jako kierunku; programy studiów i ich aktualizacje, wykształcenie socjologiczne na rynku pracy.

Zgłoszenia można nadsyłać do 5 marca 2017 r., na adres mailowy konferencji osds.kul@gmail.com.

Opłata konferencyjna wynosi 180 zł.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *