Polska i Ukraina w obliczu radykalnych zmian społecznych. Diagnozy i znaki zapytania

Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Instytut Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie oraz współorganizatorzy

zapraszają do udziału w konferencji pt.

Polska i Ukraina w obliczu radykalnych zmian społecznych. Diagnozy i znaki zapytania,

która odbędzie się 26-27 lutego 2020 r. w Krakowie.

Rozpad Związku Radzieckiego uruchomił zmiany, które doprowadziły do odzyskania niepodległości byłych republik. Państwa dawnego bloku wschodniego weszły na drogę transformacji społeczno-kulturowej, politycznej oraz ekonomicznej. Skutki tego procesu są bardzo różnorodne i złożone. Niektóre państwa, takie jak np. Polska, zintegrowały się z zachodnimi strukturami i są uważane za przykład sukcesu transformacyjnego. Zupełnie inną ścieżką poszła Ukraina, która pozostawała pod silnym wpływem Rosji. Próby zmiany kursu na prozachodni zakończyły się konfliktem militarnym z Rosją i aneksją Krymu. Trudno dzisiaj prognozować, w jakim kierunku będą przebiegać przekształcenia i modernizacje w obu krajach.

Organizowana konferencja ma na celu zdiagnozowanie i opis współczesnych wyzwań, problemów, napięć, jakie występują wśród obywateli Polski i Ukrainy. W zakresie poruszanych problemów znajdują się:

 • Migracja
 • Rynek pracy
 • Edukacja
 • Nierówności społeczne
 • Konflikty społeczne
 • Kondycja moralna
 • Religijność
 • Trauma (post)transformacyjna i wojenna
 • Demografia i struktura ludności
 • Media i komunikowanie masowe
 • Integracja społeczna imigrantów
 • Kobiety w społeczeństwie obywatelskim
 • Kondycja społeczeństwa obywatelskiego
 • Kryzys przywództwa i politycznej reprezentacji
 • Tożsamość narodowa na styku kultur, w tym: etnocentryzm, nacjonalizm, ksenofobia
 • Konsolidacja i dekonsolidacja demokracji
 • Radykalizacja poglądów
 • Populizm i demagogia

WAŻNE TERMINY:
do 15.01.2020 r. – przesłanie karty zgłoszenia wraz tytułem referatu i krótkim abstraktem
do 30.01.2020 r. – informacja o akceptacji zgłoszonych tematów wystąpień
do 10.02.2020 r. – wniesienie opłaty konferencyjnej w formie przelewu na konto
do 15.02.2020 r. – przesłanie uczestnikom programu konferencji.

OPŁATY ZA UCZESTNICTWO W KONFERENCJI:
OPŁATA KONFERENCYJNA – 350 zł
DLA DOKTORANTÓW – 150 zł
DLA UCZESTNIKÓW Z UKRAINY I BIAŁORUSI – 150 zł

Referaty zostaną wydane po pozytywnych recenzjach w monografii naukowej wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, które znajduje się na liście wydawnictw MNiSW.

Zobacz
Strona konferencji

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *