Polityk roku 2013

Politykiem roku 2013 w Polsce został prezydent Bronisław Komorowski. W badaniu CBOS wskazało go 17% Polaków. Kolejne miejsca na podium zajęli: Jarosław Kaczyński (5%), Donald Tusk, Radosław Sikorski, Jarosław Gowin (wszyscy trzej po 2%). W stosunku do lat ubiegłych największy spadek popularności zanotował premier Donald Tusk (w 2012 r. wskazywało go 7% badanych).

Prezydent Bronisław Komorowski został uznany politykiem roku 2013

Zadane pytanie brzmiało: „Któremu z polskich polityków należy się, Pana(i) zdaniem, miano polityka roku 2013? Chodzi o człowieka, który najlepiej działał, zrobił najwięcej w interesie kraju, społeczeństwa, ludzi takich jak Pan(i)”. Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich na reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

63% ankietownych nie potrafiło wskazać żadnego polskiego polityka, który zasłużyłby na miano polityka roku 2013. Bardziej niepokojące dla polskich polityków jest jednak to, że wśród tych 63% aż 35% stwierdziło, że żaden polski polityk nie zasłużył na ten tytuł.

Angela Merkel zdobyła tytuł polityka roku 2013 na świecie

Z kolei tytuł polityka roku 2013 r. na świecie Polacy przyznali kanclerz Niemiec Angeli Merkel (16% badanych). Warto przy tym zaznaczyć, że zdobyła go już szósty raz i od 2010 r. jest niezmiennie uznawana za najwybitniejszą postać światowej polityki. Drugie miejsce zajął prezydent USA Barack Obama, zdobywając o połowę mniej głosów (8%). Mimo to, właśnie ta dwójka zdystansowała wszystkich innych światowych polityków. Po 2% zdobyli następni w kolejności nieżyjący już Nelson Mandela i papież Franciszek.

Na podstawie komunikatu z badań CBOS „Polityk roku 2013 w Polsce i na świecie” (2014).

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *