Politycy roku 2022

Tytuł polityka roku 2022 Polacy przyznali prezydentowi Andrzejowi Dudzie (w odpowiedzi na pytanie otwarte wymieniło go 12% ankietowanych). Na kolejnych miejscach rankingu, ze zbliżonym odsetkiem „głosów”, znaleźli się premier Mateusz Morawiecki oraz Donald Tusk (po 6%). Ponad połowa badanych (55%) nie wskazała jednak osoby, która, w ich opinii, zasługiwałaby na takie wyróżnienie.

W wymiarze międzynarodowym na tytuł polityka roku 2022, zdaniem Polaków, najbardziej jednoznacznie zasłużył prezydent walczącej z rosyjskim najazdem Ukrainy Wołodymyr Zełenski (20% głosów). Drugą, również silnie wyróżnioną przez badanych postacią polityki międzynarodowej został prezydent USA Joe Biden (15%).

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (392) przeprowadził CBOS w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI); wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS; samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI), do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 28 listopada do 11 grudnia 2022 roku na próbie liczącej 1018 osób (w tym: 54,5% metodą CAPI, 29,8% – CATI i 15,7% – CAWI). CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *