Polacy z werwą – dr hab. Marta Bucholc

Do 6 września można głosować w plebiscycie „Polacy z werwą”. Jego inicjatorem i organizatorem jest PKN ORLEN. W kategorii „Nauka” zostało nominowanych troje naukowców. Prof. Dariusz Jemielniak został przedstawiony już wcześniej. Kolejną kandydatką jest dr hab. Marta Bucholc, socjolog z przygotowaniem filozoficznym i prawniczym. Określana jako nadzieja polskiej socjologii.

Marta Bucholc jest absolwentką Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UW, w ramach których uzyskała magisteria z socjologii i filozofii. W 2004 r. ukończyła także studia prawnicze na UW. W 2006 r. została doktorem socjologii, a w 2014 roku – doktorem habilitowanym na Wydziale Filozofii i Socjologii UW. Osoba o nieszablonowym i ambitnym podejściu do nauki i nauczania.

Jest dziś przede wszystkim socjologiem, ale w swoich badaniach sięga odważnie do innych obszarów wiedzy. Jej ostatnia książka pt. A Global Community of Self-Defense (Klostermann 2015) to próba zmierzenia się z problemem globalnego ładu cywilizacyjnego w świecie, w którym wielość kultur coraz skuteczniej utrudnia obronę słabych przed przemocą. Teraz pracuje nad książką o transformacjach polskiej socjologii dla angielskiego wydawnictwa Palgrave McMillan.

Jest adiunktem w Instytucie Socjologii UW, gdzie była m.in. kierownikiem Podyplomowego Studium Ewaluacji Programów Społecznych i zastępcą dyrektora Instytutu ds. Studenckich, a dziś szefuje Komisji dydaktycznej. Od 2011 r. współpracuje ściśle z Kolegium Artes Liberales UW oraz Kolegium MISH UW.

W roku akademickim 2010/2011 była stypendystką Bronisława Geremka w Instytucie Nauk o Człowieku w Wiedniu, a w roku 2012/2013 fellow w Käte-Hamburger-Kolleg „Recht als Kultur” w Bonn.

Jej wkład w rozwój nauki to przede wszystkim trzy książki i kilkadziesiąt artykułów w czterech językach, publikowanych zarówno w kraju, jak i zagranicą. Należy do rady redakcyjnej prestiżowego „Law and Society Review”, jest także redaktorką „Studiów Socjologicznych”, „Przeglądu Humanistycznego” i „Stanu Rzeczy”. Jest kierownikiem dwóch grantów Narodowego Centrum Nauki, uczestniczyła w czterech innych projektach badawczych finansowanych przez KBN, NPRH i NCN. Wystąpiła na kilkudziesięciu konferencjach i kongresach krajowych i międzynarodowych.

Przełożyła na polski kilkanaście angielskich, niemieckich i francuskich prac socjologicznych i filozoficznych. Obecnie tłumaczy Nationalism and Sexuality George’a L. Mossego.

Pisuje do tygodnika internetowego „Kultura Liberalna”, do którego redakcji należy od powstania pisma w roku 2008 oraz do „Przeglądu Politycznego”.

Jest entuzjastyczną, cenioną i skuteczną wykładowczynią. W pracy zawsze daje z siebie wszystko i wierzy, że nie ma złych studentów. W Kolegium Artes Liberales UW od kilku lat pomaga wprowadzać w życie jedyny w Polsce, eksperymentalny program kształcenia w zakresie sztuk wyzwolonych, łączący nauki humanistyczne, społeczne i przyrodnicze. Jest opiekunką trzech doktorantów, wypromowała wielu magistrów i licencjatów. Od 2000 r. była tutorką kilkunastu studentów Kolegium MISH UW, a także opiekunką jednego Diamentowego Grantu.

Regularnie zbiera nagrody przyznawane młodym polskim naukowcom. Otrzymała m. in. stypendium START dla młodych naukowców Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2006), stypendium Fundacji Tygodnika „Polityka” (2003) oraz Nagrodę Polskiego Towarzystwa Socjologicznego im. Floriana Znanieckiego I stopnia za najlepszą pracę magisterską z socjologii (2000).

Należy do Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (od 2015 jest członkiem Zarządu Sekcji Historii Socjologii), International Sociological Association oraz do European Sociological Association.

Polacy z werwą - Marta Bucholc

Polacy z werwą – Marta Bucholc

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *