Polacy przychylni uchodźcom

Dwudziestego czerwca obchodzony będzie Światowy Dzień Uchodźcy. Zdecydowana większość Polaków (72%) uważa, że Polska powinna włączyć się w międzynarodową ochronę osób uciekających przed konfliktami zbrojnymi.

Ponad połowa jednak (58%) stoi na stanowisku, że schronienie powinno być udzielane przejściowo – do czasu, kiedy osoby te będą mogły wrócić do swoich krajów, a co siódmy (14%) akceptuje udzielanie uchodźcom prawa do osiedlania się. Jedna piąta Polaków (21%) jest zdania, że Polska w ogóle nie powinna przyjmować uchodźców z krajów objętych konfliktami zbrojnymi.

Polacy przychylni uchodźcom

Prezentowane dane pochodzą z badania „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanego w maju 2015 roku przez CBOS.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *