Polacy o warunkowości w budżecie UE

Przywódcy państw unijnych porozumieli się co do powiązania wypłat funduszy unijnych ze stanem praworządności. Wprawdzie kwestia wprowadzenia mechanizmu warunkowości i jego skutków dla naszego kraju nie jest łatwa do oceny dla szerszej opinii publicznej, jednak w ostatnich kilku tygodniach Polacy mieli okazję zapoznać się z argumentacją zwolenników i przeciwników tego rozwiązania dotyczącą m.in. z jednej strony obaw przed utratą suwerenności przez Polskę, z drugiej – groźby polexitu.

Opinie na temat uzależnienia wypłat funduszy unijnych od przestrzegania praworządności są podzielone, jednak więcej osób popiera wprowadzenie mechanizmu warunkowości (46%) niż jest temu przeciwnych (36%).

Za powiązaniem wypłat funduszy unijnych ze stanem praworządności opowiada się ponad połowa (52%) zwolenników członkostwa Polski w UE. Większość przeciwników obecności naszego kraju w UE jest temu przeciwna (73%).

Mechanizm warunkowości popiera 74% badanych oceniających że członkostwo w UE nie ogranicza zbytnio suwerenności Polski. Z kolei większość osób (74%) uważających, że przynależność do UE nadmiernie ogranicza suwerenność naszego kraju, jest przeciwna powiązaniu wypłat funduszy unijnych z praworządnością.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (367) przeprowadził CBOS w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *