Polacy o reformie systemu edukacji

Ustawy wprowadzające reformę edukacji – przyjęte w grudniu przez Sejm, a w styczniu podpisane przez Prezydenta RP – nie przestają budzić kontrowersji i obaw różnych środowisk, nie tylko politycznych. Polacy, którzy słyszeli o reformie systemu edukacji, są mocno podzieleni co do planowanych zmian w oświacie. Jedna trzecia badanych wiąże z reformą raczej nadzieje niż obawy (34%), niewiele mniejszy odsetek ma w tym względzie mieszane odczucia (31%), a ponad jedna czwarta częściej wyraża obawy niż nadzieje (27%).

Niepokoje związane z reformą edukacji wiążą się m.in. z przekonaniem, że nie jest ona dobrze przygotowana. Wprawdzie połowa badanych, którzy słyszeli o planowanych zmianach w systemie edukacji, uważa, że zmierzają one w dobrym kierunku (51% wobec 33% będących przeciwnego zdania), zarazem jednak najczęściej wyrażany jest pogląd, że reforma edukacji nie została dobrze przygotowana (44% wobec 28% mających przeciwną opinię na ten temat).

Polacy o reformie systemu edukacji

Polacy o reformie systemu edukacji

Prezentowane dane pochodzą z badania „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanego w dniach 7–15 stycznia 2017 roku przez CBOS.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *