Polacy niezmiennie za in vitro

W Sejmie głosowany ma być rządowy projekt ustawy o in vitro. Wprawdzie kwestia stosowania zapłodnienia pozaustrojowego wciąż dość wyraźnie dzieli polski parlament, jednak opinia społeczeństwa na ten temat jest od dwudziestu lat dość jednoznaczna i zmienia się w stosunkowo niewielkim zakresie. Od początku naszych badań dotyczących tego tematu, czyli od roku 1995, mniej więcej trzy czwarte dorosłych Polaków opowiada się za dostępnością zapłodnienia in vitro dla małżeństw, które nie mogą mieć dzieci (jedynie w latach 2003 i 2008 to poparcie było niższe – odpowiednio 64% i 60%). Obecnie poziom akceptacji tej procedury wynosi 76% i jest, co prawda, minimalnie niższy niż w roku 2012, ale nadal wyższy niż w pięć lat temu. Sprzeciw wobec możliwości korzystania z zapłodnienia pozaustrojowego deklaruje dziś 17% dorosłych Polaków.

Nieco mniej powszechne jest poparcie dla korzystania z zapłodnienia pozaustrojowego przez pary heteroseksualne żyjące w związkach nieformalnych (62%) oraz przez kobiety niemające męża ani stałego partnera (44%).

Polacy niezmiennie za in vitro

Polacy niezmiennie za in vitro

Prezentowane dane pochodzą z badań „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanych w latach 1995–2015 przez CBOS.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *