Poczucie zagrożenia epidemicznego w drugiej połowie czerwca

Coraz dłuższy okres życia w cieniu epidemii nie wpływa na wzrost poczucia zagrożenia zarażenia koronawirusem. Lęk przed infekcją utrzymuje się na podobnym poziomie od początku fali zachorowań, czyli od połowy marca. Obecnie ponad trzy piąte badanych deklaruje, że boi się zarażenia koronawirusem (64%), przy czym jedna piąta (20%) określiła swoje obawy jako duże. Tylko nieznacznie niższy poziom lęku odnotowaliśmy na przełomie maja i czerwca, a także dwa i pół miesiąca temu (po 62%).

Zarażenia wyraźnie częściej obawiają się kobiety (71%) niż mężczyźni (56%), wśród tych ostatnich ponad dwie piąte (43%) nie boi się zarażenia. Czynnikiem najsilniej różnicującym lęk przed chorobą Covid-19 jest jednak wiek. Najniższy poziom obaw charakteryzuje respondentów do 24. roku życia (70% nie boi się zarażenia). W grupie wiekowej 25–34 lata, choć liczba deklarujących lęk przed zarażeniem przekracza połowę wskazań (51%), to jednak niewiele mniejszy odsetek nie obawia się koronawirusa (47%). Z każdą kolejną, starszą o dekadę, grupą wiekową poczucie zagrożenia rośnie. W największym stopniu zarażenia boją się osoby z grupy wiekowej, w której przebieg choroby bywa najcięższy, a więc najstarsi, powyżej 65. roku życia (77%) – nie boi się tylko 23% spośród nich.

Lęk przed koronawirusem jest najwyższy wśród osób z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym (72%). Nieco mniej boją się zarażenia respondenci z wykształceniem wyższym (65%) i zasadniczym zawodowym (64%). W najmniejszym stopniu zagrożeni czują się ankietowani ze średnim wykształceniem – 59% boi się tej choroby, 40% nie ma takich obaw. W większym stopniu zakażenia obawiają się respondenci z mniejszych miejscowości – wsi i miast poniżej 20 000 mieszkańców (po 65%), a także miast średniej wielkości (od 20 000 do 99 999 mieszkańców – 67%). Lęk przed koronawirusem nieco rzadziej deklarują mieszkańcy dużych miast (od 100 000 do 499 999 mieszkańców – 60%), a zwłaszcza największych aglomeracji (półmilionowych i większych – 57%). W grupach społeczno-zawodowych wirusa najbardziej boją się emeryci (78%) i renciści (76%), a także rolnicy (70%) oraz kadra kierownicza i specjaliści z wyższym wykształceniem (67%). Najmniej obawiają się go uczniowie i studenci (64% nie boi się zarażenia), osoby bezrobotne (57%) oraz robotnicy niewykwalifikowani (50%).

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (360) przeprowadził CBOS w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *