Pierwsza wizyta dziecka u psychologa

Ciężko jest dopuścić do siebie myśl, że możemy potrzebować pomocy psychologa. Jeszcze trudniejsze staje się to gdy chodzi o nasze dziecko. Czy źle je wychowuję? Czy jestem złym rodzicem? Dlaczego nie potrafię pomóc swojemu dziecku? Te i podobne pytania często zadają sobie rodzice, gdy zauważają, że ich dziecko boryka się z jakimś problemem, a oni nie są w stanie mu pomóc. Na szczęście są osoby specjalnie wykwalifikowane do tego, aby potrafić zrozumieć zachowanie dzieci i wiedzieć, w jaki sposób należy postępować, aby im pomóc.

Wizyta u psychologa

Wizytę u psychologa można łatwo i dosadnie opisać jednym słowem – rozmowa. Jest to bowiem spotkanie dwóch stron, które wymieniają się uczuciami i doświadczeniami. Różnica między zwykłą rozmową z koleżanką a rozmową psychologiczną jest jednak taka, że ta druga jest nieco bardziej asymetryczna. Oznacza to, że jedna ze stron rozmowy ma większe pole do wyrażenia swoich uczuć i myśli od drugiej, w tym przypadku od psychologa. Jego zadaniem jest nie mówić, lecz słuchać ze zrozumieniem i analizować to co usłyszał. Oczywiście psycholog także odzywa się podczas spotkania. Zadaje pytania mające na celu naprowadzenie pacjenta na określoną drogę myśli, dopytuje o różne istotne szczegóły czy sytuacje, a także upewnia się, czy dobrze zrozumiał słowa, uczucia i intencje pacjenta.

Psycholog dziecięcy

Psycholog dziecięcy jest osobą po studiach psychologicznych. Specjalizuje się̨ w konkretnym obszarze pracy, najczęściej w psychologii klinicznej dziecka, psychologii wychowawczej, psychologii rozwojowej czy też psychoterapii dzieci i młodzieży. Jego znajomość zjawisk i zachowań charakterystycznych dla dzieci w różnym stadium rozwojowym sprawia, że może pracować z dziećmi i młodzieżą w różnym wieku. Niektórzy specjaliści oczywiście specjalizują się w konkretnych obszarach, nie na podstawie wieku, a zaburzenia z jakim mają do czynienia. Na przykład psychodietetyk, który zajmuje się między innymi zaburzeniami odżywiania, zarówno u dzieci jak i osób dorosłych, czy też specjalista zajmujący się stricte zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W związku z tymi różnymi specjalizacjami psychologów, wybierając się̨ do specjalisty już z konkretnym problemem, należy upewnić się, że posiada on doświadczenie w danym obszarze.

Warto pamiętać́, że psychologowie, pracują̨ w różnych nurtach terapeutycznych. Tyczy się to także psychologów dziecięcych. Wszystkie nurty nastawione są na ten sam cel, czyli na pomóc osobie z problemem. Natomiast sposoby osiągnięcia tego celu różnią się znacznie w zależności od podejścia teoretycznego wyznawanego przez psychologa. Podejmując decyzję o terapii warto sprawdzić w jakim nurcie pracuje dany specjalista i przeanalizować, czy taki nurt jest zgodny z naszymi wartościami. W przeciwnym wypadku, może nam być trudno uwierzyć i zaufać terapeucie, stosować się do jego zaleceń czy też podporządkować się̨ wymogom terapii.

Pomoc psychologiczna

Pojęcie pomocy psychologicznej jest niejednoznaczne i obejmuje szeroki zakres działań psychologicznych. Należy do nich na przykład promocja zdrowia polegająca na wspieraniu rozwoju cech, które sprzyjają kształtowaniu i zachowaniu zdrowia. Jednym z bardziej znanych działań z zakresu pomocy psychologicznej jest tak zwana prewencja, czyli zbiór zachowań mających na celu zapobieganie rozwoju patologii. Obok tych dwóch znajduje się także: poradnictwo psychologiczne, opierające się na pomocy w rozwiązywaniu kryzysów rozwojowych; interwencja kryzysowa, czyli pomoc w rozwiązywaniu sytuacji traumatycznych oraz psychoterapia, mająca na celu pomoc w zniwelowaniu i usunięciu powstałych zaburzeń emocjonalnych. Niektóre z tych działań, tak jak promocja zdrowia, mogą byś wykonywane przez każdego we własnym zakresie, ale także pomagając innym czy nawet ogółowi społeczeństwa poprzez rożnego rodzaju warsztaty i akcje społeczne. Tyczy się to wszystkich działań upowszechniających wiedzę psychologiczną. Tę formę działalności można określić jako edukacyjną. Pomoc psychologiczna natomiast, udzielana jest przez specjalnie w tym celu wyszkolonego i wykwalifikowanego psychologa klinicznego, który, na różne sposoby w zależności o wielu czynników, między innymi wyznawanego przez siebie nurtu terapeutycznego, stara się udzielić pomocy ukierunkowanej na dobro osób i społeczności.

Ośrodek psychoterapii

Ośrodek psychoterapii jest to tak zwana placówka kliniczna, która oferuje psychoterapię w różnych formach. Gromadzi w jednym miejscu specjalistów różnych dziedzin i podejść terapeutycznych. Często umożliwia zarówno psychoterapią indywidualną jak i grupową czy też terapię par. Można powiedzieć, że zrzesza w swoim obszarze specjalistów, którzy świadcząc usługi psychologiczne z różnych dziedzin życia spełniają wspólnie cel pomocy osobom tej pomocy psychologicznej potrzebującym. Ośrodki psychoterapii pomagają osobom z różnego typu problemami i zaburzeniami. Od zaburzeń osobowości, przez zaburzenia nerwicowe i zaburzenia odżywiania po problemy osobiste, związane z trudnymi przeżyciami czy też trudnościami w codziennym funkcjonowaniu.

W ośrodkach najczęściej można znaleźć profesjonalną pomóc świadczoną przez osoby do tego wykwalifikowane. W Polsce sytuacja prawna psychoterapeutów nie jest niestety uregulowana. Nie ma dotychczas określonych wymagań, które musi spełniać osoba aby móc nazywać się psychoterapeutą. Stąd niezwykle ważne jest sprawdzenie do kogo zapisujemy się na konsultację. Jeśli korzystamy z pomocy ośrodka psychoterapii, czy też poradni psychologicznej, możemy być raczej spokojni co do kwalifikacji pracujących w tych miejscach terapeutów.

źródło: https://psychoterapiacotam.pl/dla-kogo/psycholog-dzieciecy/

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *