Pewność Sojuszu Północnoatlantyckiego

Od poprzedniego pomiaru w lutym 2020 roku znacznie zmniejszyło się poczucie pewności Sojuszu Północnoatlantyckiego, które plasuje się obecnie na rekordowo niskim poziomie (monitorujemy je od 2014 roku). Blisko połowa Polaków (49%, spadek o 19 punktów procentowych) uważa, że nasz kraj może być pewny zaangażowania sojuszników w ewentualną obronę naszych granic, natomiast ponad jedna trzecia (36%, wzrost o 13 punktów) – najwięcej, odkąd o to pytamy – jest przeciwnego zdania. Zbliżony odsetek niemających pewności co do pomocy ze strony NATO rejestrowaliśmy we wrześniu 2014 roku, czyli w pierwszym roku trwania konfliktu zbrojnego na wschodniej Ukrainie (a dokładniej – po szczycie w Newport, na którym przedstawiciele państw sojuszniczych potępili Rosję za militarną interwencję na Ukrainie).

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (380) przeprowadził CBOS w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.