Partia Razem – inicjatywy ustawodawcze

Partia Razem jest stosunkowo młodym ugrupowaniem, propagującym postulaty lewicowe. Jej przewodniczący – Adrian Zandberg z polityką związany jest już niemalże od 20 lat. W 2017 r. działalność Partii Razem skupiała się w głównej mierze na organizowaniu protestów przeciw inicjatywom ustawodawczym, dotyczącym zaostrzenia prawa aborcyjnego oraz reformy szkolnictwa. Do tej pory najważniejszą inicjatywą ustawodawczą tego ugrupowania był projekt ustawy „Ratujmy Kobiety”. Jego głównym założeniem była liberalizacja obowiązującego prawa aborcyjnego.

Partia Razem działa aktywnie na polskiej scenie politycznej, począwszy od maja 2015. Założyciele tego ugrupowania wywodzą się z dwóch ruchów społeczno-politycznych: Młodych Socjalistów oraz Zielonych.

Partia Razem – inicjatywy społeczne

Partia Razem jest lewicowym ugrupowaniem politycznym, inicjującym i biorącym udział w wielu manifestacjach przeciw obecnemu zorganizowaniu społeczeństwa. Od czasu wyborów parlamentarnych i przekroczenia progu procentowego, umożliwiającego przyznanie subwencji, aktywność członków Partii Razem jest szeroko komentowana w mediach, m.in. na portalach typu Salon24.

Wśród najważniejszych kampanii społecznych, zainicjowanych przez Partię Razem można wymienić kampanię pod hasłem: „Moje prawa są łamane”. Głównym postulatem tej inicjatywy jest respektowanie praw pracowniczych, które obecnie bardzo często są naruszane. Pracowników zmusza się do wyrabiania nadgodzin, a także bezprawnie narzuca się na nich wysokie kary finansowe. Z tego powodu Partia Razem wraz z Ogólnym Porozumieniem Związków Zawodowych otworzyła Biuro Interwencji Prawnej.

Kolejną ważną inicjatywą społeczno-polityczną Partii Razem jest organizacja kampanii społeczno-informacyjnej oraz referendalnej przeciwko reformie edukacji minister Zalewskiej. Zdaniem działaczy ugrupowania reforma ta stwarza wiele zagrożeń – ogranicza dostęp do edukacji, a także obniża poziom kształcenia.

„Ratujmy Kobiety” – projekt ustawy Partii Razem

Do tej pory najważniejszą inicjatywą ustawodawczą Partii Razem był projekt ustawy „Ratujmy Kobiety”, który został ogłoszony 24 lipca 2017 r. Wśród najważniejszych punktów tego projektu można wymienić:

  • zalegalizowanie prawa do przerwania ciąży do 12. tygodnia,
  • wprowadzenie do szkół obowiązkowej edukacji seksualnej,
  • umożliwienie łatwego dostępu do antykoncepcji,
  • przywrócenie antykoncepcji awaryjnej (tabletki „dzień po”) bez recepty,
  • uregulowanie klauzuli-sumienia ginekologów.

Projekt ten trafił do sejmu 24 października 2017 r. z ponad 0,5 mln podpisami obywateli.

Ewa Zwolak

Komentarze

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *