Opinie Polaków o polskiej armii i bezpieczeństwie kraju

Pierwsze lata funkcjonowania armii składającej się tylko z zawodowych żołnierzy-ochotników nie prowadzą do wzrostu aprobaty takiego rozwiązania, wręcz przeciwnie – wprawdzie nadal najwięcej zwolenników ma pełne uzawodowienie armii (47%), ale w porównaniu z rokiem 2008 zwiększyło się poparcie dla zachowania również powszechnego, obowiązkowego poboru.

W stosunku do lat 2008–2009 wzrosły też wątpliwości Polaków co do zapewnienia bezpieczeństwa kraju wyłącznie przez armię zawodową. Obecnie jedynie trzech na dziesięciu badanych ocenia, że likwidacja powszechnego, obowiązkowego poboru i utworzenie armii składającej się tylko z zawodowych żołnierzy-ochotników przyczynia się do wzrostu bezpieczeństwa kraju, a prawie jedna czwarta – że do jego spadku.

Zaniechanie powszechnego poboru i uzawodowienie armii skutkuje zmniejszaniem się odsetka dorosłych Polaków mających doświadczenia w zakresie służby wojskowej bądź przeszkolenia wojskowego (z 39% w roku 1999 do 25% obecnie). Warto dodać, że ponad połowa badanych deklarujących, że odbyli przeszkolenie wojskowe (52% z tej grupy), ma już co najmniej 55 lat.


Opinie Polaków o polskiej armii i bezpieczeństwie kraju

Opinie Polaków o polskiej armii i bezpieczeństwie kraju

Prezentowane dane pochodzą z badań „Aktualne problemy i wydarzenia” realizowanych w latach 1999–2014 przez CBOS.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *