Opinie Polaków dotyczące jawności zarobków

Temat ujawniania wynagrodzeń osób zatrudnionych w instytucjach związanych z budżetem państwa powrócił w ostatnich tygodniach do debaty publicznej. Opinie Polaków dotyczące jawności wynagrodzeń badaliśmy w kwietniu ubiegłego roku. Interesowało nas wtedy między innymi to, kto – zdaniem respondentów – powinien być zobowiązany do udzielania takich informacji.

Co do zasady, większość badanych była wtedy sceptycznie nastawiona do ujawniania zarobków osób prywatnych. Jednocześnie jednak okazało się, że Polacy są skłonni zgodzić się, że jawność zarobków może być pożądana w przypadku niektórych kategorii pracowników. Zdecydowana większość ankietowanych była zdania, że publicznie dostępne powinny być informacje o pensjach osób na wyższych stanowiskach w spółkach Skarbu Państwa (85%) oraz w administracji publicznej (83%). Dwie trzecie respondentów (66%) przychylnie odnosiło się też do ujawniania zarobków wszystkich pracowników spółek Skarbu Państwa, a nieco mniej (57%) – wszystkich zatrudnionych w administracji publicznej. Przyzwolenie na upowszechnianie danych o zarobkach osób zatrudnionych w firmach prywatnych było zdecydowanie niższe – zgodę na takie rozwiązanie wyrażał tylko co piąty badany (21%). Można więc powiedzieć, że Polacy byli w większości skłonni zaakceptować jawność zarobków jako element kontroli wydatkowania pieniędzy publicznych.

Opinie Polaków dotyczące jawności zarobków

Prezentowane dane pochodzą z badania „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanego w dniach 5–12 kwietnia 2018 roku przez CBOS.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *