Opinie o deficycie budżetowym

Ostatnio jednym z głównych wątków w debacie publicznej jest stan finansów państwa. Większość Polaków uważa, że wydatki z budżetu państwa nie powinny przekraczać jego dochodów (60%), co czwarty dopuszcza możliwość, aby wydatki w niewielkim stopniu przekraczały te dochody, jeśli brakuje pieniędzy na ważne cele społeczne (27%), natomiast na to, aby wydatki w dużym stopniu przekraczały dochody, nie ma społecznego przyzwolenia (takie rozwiązanie akceptuje zaledwie 2% ankietowanych). Obecnie Polacy opowiadają się za większą dyscypliną finansową niż w roku 2010, gdy deficyt był znacznie wyższy niż obecnie. W roku 2010 deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w relacji do PKB wynosił 7,3%, w roku 2017 – 1,4%, a, według szacunków, w roku 2018 był jeszcze niższy.

Ankietowani, zapytani o obecną sytuację w Polsce, w zdecydowanej większości uważają, że aktualnie wydatki z budżetu państwa przekraczają dochody, a opinie co do wielkości deficytu są podzielone. Przekonanie, że deficyt jest znaczny, przeważa jednak nad opinią, że jest on niewielki (39% wobec 33%). Porównanie wyników tegorocznych z ocenami sytuacji budżetowej sprzed dziewięciu lat pokazuje, że Polacy mają ogólne rozeznanie co do stanu finansów publicznych. W roku 2010 zdecydowana większość ankietowanych (73%) uważała, że deficyt w Polsce jest znaczny.

Prezentowane dane pochodzą z badań „Aktualne problemy i wydarzenia” realizowanych w latach 2010–2019 przez CBOS.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *