Ograniczenie liczby studentów przypadających na jednego wykładowcę

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wprowadza nowe zasady finansowania instytucji naukowych, ustalające limity liczby studentów przypadających na jednego wykładowcę. Jeśli stosunek liczby nauczycieli akademickich do liczby studentów będzie zbytnio odbiegał od przyjętego optimum (1:11–13), skutkiem ma być zmniejszenie ministerialnej dotacji. Ma to na celu zagwarantowanie odpowiednich warunków kształcenia.

Przyjęte rozwiązanie popiera ponad połowa (55%) badanych. Trzeba jednak zwrócić uwagę na wysoki (21%) odsetek osób niepotrafiących ustosunkować się do tej kwestii.

Ten projekt największe uznanie zdobywa wśród najmłodszych badanych (62% poparcia w grupie wiekowej 18–24 lata), a także wśród osób mających własne doświadczenia z systemem kształcenia wyższego: posiadających wyższe wykształcenie (70%), uczniów i studentów (70%) oraz specjalistów i kadry kierowniczej (70%).

Ograniczenie liczby studentów przypadających na jednego wykładowcę

Prezentowane dane pochodzą z badania „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanego w maju 2017 r. przez CBOS.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *