Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny „Ja. My. Oni? Podmiotowość, tożsamość, przynależność”

Polskie Towarzystwo Socjologiczne,
Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego

zapraszają do udziału w

XVII edycji Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego
pod hasłem „Ja. My. Oni? Podmiotowość, tożsamość, przynależność”,

który odbędzie się w dniach 11-14 września 2019 roku we Wrocławiu.

Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny jest wydarzeniem cyklicznym, odbywającym się co trzy lata, a jego celem jest integracja środowiska socjologicznego oraz propagowanie wiedzy socjologicznej w szerokich kręgach odbiorców. Zjazd stanowi forum wymiany myśli pomiędzy socjologami i socjolożkami akademickimi i praktycznymi, naukowcami, doktorantami i studentami oraz reprezentantami różnych środowisk politycznych, organizacji pozarządowych i instytucji związanych z biznesem, gospodarką i kulturą.

Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny jest wydarzeniem o bogatych tradycjach i prestiżu. Jego korzenie sięgają lat 30. XX wieku.

Podczas czterech dni Zjazdu odbywają się wykłady otwarte, sesje plenarne, sympozja, debaty, warsztaty, wystawy oraz obraduje ponad 90 grup tematycznych.

XVII edycja Zjazdu odbywa się pod hasłem: „Ja. My. Oni? Podmiotowość, tożsamość, przynależność”. Jego ideą jest zwrócenie uwagi na jednostkę, która w świetle codziennych relacji nie pozostaje sama i wraz z innymi stanowi „My”. Jednocześnie „ja” i „my” nie istnieje bez „onych”, stanowiących nieodzowne odniesienie dla tworzenia tożsamości. Personalnie nacechowane „Ja. My. Oni?” posiada uniwersalny charakter, ustanawia szansę na refleksję nad własnym położeniem w ramach wspólnoty, w strukturze podziałów społecznych, w procesach o lokalnym i globalnym charakterze, w życiu politycznym, w konsumpcji i w preferencjach dla wybranych wartości. Podmiotowość, tożsamość, przynależność to zarazem podstawowe kategorie socjologiczne, bez których trudno wyobrazić sobie dziś prowadzenie badań i analiz.

Organizatorzy Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego we Wrocławiu pragną, aby Zjazd stał się miejscem krytycznej diagnozy stanu społeczeństwa polskiego w Europie i na świecie. Chodzi o to, żeby głos socjologów, oparty na rzetelnych badaniach empirycznych, był wyraźnie obecny w debacie publicznej.

Zjazd ma łączyć globalność i lokalność: podejmować debatę nad sprawami polskimi i globalnymi z udziałem zaproszonych gości zagranicznych (uznanych w światowej socjologii i ważnych dla dyscypliny), a także poszukiwać odpowiedzi dopasowanych do kontekstu lokalnego, reagujących na potrzeby i wyzwania społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku.

Ideą Zjazdu jest otwartość na różne środowiska społeczne (mniejszości etniczne, organizacje pozarządowe, instytucje kultury), szeroka formuła partycypacji i możliwości zaprezentowania wyników oryginalnych badań socjologicznych (także z udziałem przedstawicieli innych dyscyplin wiedzy i praktyków), budowanie pomostów z krajami ościennymi (Czechami, Niemcami, Ukrainą itp.).

Zobacz
Strona Zjazdu

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.