Ofiary „czyścicieli kamienic”

Konsekwencją reprywatyzacji budynków mieszkalnych bywa, że nowi właściciele odzyskanych nieruchomości wszelkimi sposobami starają się pozbyć dotychczasowych lokatorów, używając niekiedy także metod niezgodnych z obowiązującym prawem. W majowym badaniu zapytaliśmy respondentów, na ile znane jest im to zjawisko. Jedynie dwie piąte badanych deklaruje, że nigdy nie zetknęli się z tym problemem (40%). Ponad połowa Polaków zna takie przypadki z przekazów medialnych (56%), a 4% zetknęło się z nimi w swoim własnym życiu, przy czym 2% badanych deklaruje, iż problem ten dotknął ich osobiście, a 3%, że dotknęło to kogoś z ich rodziny lub znajomych.

Choć w skali kraju zjawisko nazywane „czyszczeniem kamienic” może się wydawać marginalne, to warto podkreślić, iż w swoim otoczeniu zetknęło się z nim 14% respondentów z miast liczących powyżej 500 tysięcy mieszkańców, przy czym 6% deklaruje, że problem ten dotyczy ich osobiście.

Ofiary "czyścicieli kamienic"

Prezentowane dane pochodzą z badania „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanego w maju 2017 roku przez CBOS.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *