Odbiór polsko-amerykańskiej deklaracji o współpracy obronnej

„Deklaracja o współpracy obronnej w zakresie obecności sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” spotkała się z pozytywnym odbiorem ponad połowy (53%) dorosłych Polaków. Negatywny stosunek ma do niej 15% badanych, natomiast blisko co trzeci (32%) nie ma na ten temat zdania.

Odpowiadając na pytanie otwarte, badani pozytywnie odbierający polsko-amerykańską deklarację o współpracy obronnej najczęściej mówili ogólnie o zwiększeniu bezpieczeństwa Polski, poprawie obronności (51%). Negatywna ocena tej deklaracji motywowana jest przez badanych najczęściej faktem, iż koszty utrzymania wojsk amerykańskich w Polsce ponosić będzie nasz kraj (28%), oraz przekonaniem, że nie przyniesie ona Polsce żadnych korzyści – będą je czerpać jedynie Stany Zjednoczone (21%).

Prezentowane dane pochodzą z badania „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanego w lipcu 2019 przez CBOS.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *