Obraz choroby w dyskursie kulturowym

Wydział Humanistyczny AGH w Krakowie

zaprasza do udziału w interdyscyplinarnej ogólnopolskiej konferencji naukowej pt.

Obraz choroby w dyskursie kulturowym,

która odbędzie się w dniach 18-19 maja 2017 roku na Wydziale Humanistycznym AGH w Krakowie.

Konferencja wpisuje się w nowy, kształtujący się w środowisku akademickim kulturowy dyskurs na temat choroby, stanowiący uzupełnienie dyskursów obecnych w obszarze nauk medycznych. Za szczególnie uzasadnioną i potrzebną uważamy między innymi analizę kulturowych uwarunkowań kategorii choroby oraz jej wielowymiarowego wpływu na szeroko rozumianą kulturę. Planowana konferencja w zamierzeniu stanowić ma forum dla dyskusji interdyscyplinarnej i być może transdyscyplinarnej, w trakcie którego głos będą mogli zabrać przedstawiciele takich nauk jak kulturoznawstwo, socjologia, filozofia, nauki o sztuce, medioznawstwo, psychologia, a także nauk medycznych.

Proponowana tematyka wystąpień:
– kulturowe uwarunkowania kategorii choroby;
– obrazy choroby w sztuce, literaturze, filozofii;
– kulturowe kontrowersje wokół problematyki choroby;
– metaforyka choroby w dyskursie kulturowym;
– obrazy niepełnosprawności w sztuce, literaturze i filozofii;
– procesy starzenia – implikacje kulturowo-społeczne;
– choroba a wykluczenie społeczne;
– etyczny, religijny oraz duchowy wymiar choroby;
– psychologiczno-kulturowe aspekty choroby;
– obraz choroby w mediach;
– obrazy choroby w dyskursie polityczno-społecznym;
– obraz zdrowia i choroby w dyskursie ekologicznym;
– kulturowe aspekty teorii zdrowego trybu życia i diety.

Termin nadsyłania abstraktów mija 31 marca 2017 r.

Koszt uczestnictwa wynosi 300 zł (obejmuje: obsługę konferencji, catering, koszty druku publikacji).

Materiały z konferencji, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, opublikowane zostaną w „Studiach Humanistycznych AGH” (10 punktów wg punktacji MNiSW).

Zobacz
Zaproszenie

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *