Obawy przed użyciem broni jądrowej przez Rosję

Temat potencjalnego użycia broni nuklearnej przez Rosję powrócił na pierwsze strony gazet po tym, jak Władimir Putin zaczął niedawno sugerować, że byłby gotów na taki krok. Z tego powodu w październikowym badaniu postanowiliśmy zapytać Polaków o ich obawy związane z tym zagrożeniem, wykorzystując zestaw pytań, którego użyliśmy po raz pierwszy zaraz po wybuchu wojny. Jak się okazało, poziom lęku jest dziś wyraźnie mniejszy niż wówczas, choć wciąż znaczący. Obawy przed użyciem broni jądrowej wobec Ukrainy wyraziło dwie trzecie Polaków (66%, spadek o 11 punktów procentowych od marca), wobec Polski – niespełna połowa (47%, spadek o 18 punktów), a wobec innych krajów NATO – ponad jedna trzecia (37%, spadek o 25 punktów).

Użycia broni nuklearnej przez Rosję obawiają się wyraźnie częściej kobiety niż mężczyźni. Poza tym we wszystkich przypadkach boją się go częściej osoby starsze, gorzej wykształcone, a także częściej uczestniczące w praktykach religijnych. Obawy są też nieco bardziej rozpowszechnione w mniejszych miejscowościach.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (390) przeprowadził CBOS w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI); wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS; samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI), do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 3 do 13 października 2022 roku na próbie liczącej 1041 osób (w tym: 58,3% metodą CAPI, 26,1% – CATI i 15,6% – CAWI). CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *