O współpracy nauki i biznesu podczas Polskiego Kongresu Gospodarczego

O tym, jak ważna jest współpraca nauki i biznesu w rozwoju ekonomicznym Polski mowa będzie podczas Polskiego Kongresu Gospodarczego, który odbędzie się w środę i czwartek na Stadionie Narodowym. Organizatorami tej debaty publicznej są Pracodawcy RP.

Udział w kongresie zapowiedzieli m.in. prezydent Bronisław Komorowski oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego Lena Kolarska-Bobińska.

Tytuł kongresu to „Nauka dla biznesu, biznes dla nauki”. Jak komentuje prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej dr Andrzej Malinowski, nie jest to tytuł przypadkowy. „Zarówno sfery gospodarcze mają swe powinności wobec środowisk akademickich, jak i ludzie nauki muszą aktywniej brać udział w budowaniu nowoczesnej, konkurencyjnej polskiej gospodarki. Niezbędna jest więc harmonijna współpraca między biznesem, nauką i edukacją” – wyjaśnia.

Organizatorzy przypominają w przesłanym PAP komunikacie, że Polska wciąż wypada niekorzystnie na tle krajów Unii Europejskiej, jeśli chodzi o nakłady na badania i rozwój (B+R). Organizatorzy zwracają tez uwagę, że także w rankingach innowacyjności nasz kraj plasuje się w końcówce europejskiej stawki.

Jednym z punktów programu kongresu ma być dyskusja, podczas której rozważane będą rozwiązania legislacyjne, finansowe i organizacyjne, które mogą ułatwić kontakt między naukowcami a przedsiębiorcami. Mowa będzie też o tym, jak budować wzajemne zaufanie między tymi dwoma środowiskami i jak kreować mechanizmy efektywnej współpracy. „Pragniemy postawić tezy, z których niektóre mogą zostać odebrane, jako prowokacyjne – naszym celem jest jednak przede wszystkim wywołanie dyskusji, prowadzącej do sformułowania konkretnych propozycji rozwiązań” – zaznacza Andrzej Malinowski.

W ramach kongresu odbędzie się też debata pt. „Współpraca biznesu i nauki jako narzędzie modernizacji Polski”. Poza tym mowa będzie m.in. o badaniach naukowych służących gospodarce, o tym, jaka jest zależność między szkolnictwem wyższym a potrzebami rynku pracy i o tym, czego oczekuje biznes od komercjalizacji nauki. Przedstawiane będą także firmy, naukowcy czy państwa, którym udało się osiągnąć sukcesy w komercjalizacji badań.

W zapowiadającym kongres komunikacie Pracodawcy RP przypominają, że problematyka współpracy na linii nauka–biznes jest złożona i nie ogranicza się tylko do kwestii finansowych. „Przede wszystkim nadszedł już czas, by przełamać wzajemną nieufność obu środowisk. Powinniśmy także jak najszybciej wprowadzić systemowe rozwiązania, które ułatwiałyby osiąganie synergii wynikającej z łączenia zasobów uczelni i instytutów badawczych z potrzebami przemysłu” – zwracają uwagę organizatorzy kongresu.

Przypominają, że chodzi m.in. o wykorzystanie dostępnej infrastruktury badawczej na potrzeby komercyjne. Do wyzwań należy także wsparcie budowy konsorcjów naukowo-przemysłowych i komercjalizacja wiedzy. Niezbędne są także usprawnienia systemu podatkowego, wspierające działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw. „Tylko innowacyjna gospodarka będzie bowiem konkurencyjna w globalizującym się świecie” – komentują organizatorzy.

PAP – Nauka w Polsce

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *