O Pracowniczych Planach Kapitałowych

O Pracowniczych Planach Kapitałowych słyszało 42% ogółu badanych. Wśród zatrudnionych, do których adresowany jest program, odsetek ten jest wyższy i wynosi 52%. Oznacza to jednak, że nadal prawie połowa osób, do których skierowany jest program, nie słyszała o jego wprowadzeniu.

Zaledwie 13% osób, do których adresowany jest program, deklaruje, że sprawa udziału w Pracowniczych Planach Kapitałowych była poruszana w ich firmie. Najczęściej deklaracje takie składają zatrudnieni w dużych zakładach pracy, liczących co najmniej 250 pracowników, a więc tych, które są zobowiązane do tworzenia pracowniczych planów emerytalnych jako pierwsze (28%).

Prezentowane dane pochodzą z badania „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanego w maju 2019 przez CBOS.

Pin It

Komentarz do wpisu “O Pracowniczych Planach Kapitałowych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *