NienaWIDZĘ… Na marginesie grupy, czyli jak przeciwdziałać dyskryminacji w szkole

Uniwersytet SWPS
Wydział w Katowicach

zaprasza do udziału w konferencji pt.

NienaWIDZĘ… Na marginesie grupy, czyli jak przeciwdziałać dyskryminacji w szkole,

która odbędzie się 8 października 2015 r. w Katowicach.

Konferencja jest adresowana do nauczycieli, psychologów i pedagogów, wychowawców, dyrektorów wszystkich typów szkół i placówek oraz osób pracujących z dziećmi i młodzieżą. Wprowadzanie problematyki antydyskryminacyjnej na możliwie wczesnym etapie edukacji wydaje się szczególnie ważne, chociażby ze względu na rolę, jaką nauczyciel pełni w życiu dziecka w tym okresie.

W trakcie konferencji zostaną przedstawione nie tylko wyniki badań dotyczące dyskryminacji w polskich szkołach, lecz także analiza działań podejmowanych przez instytucje oświatowe i organizacje pozarządowe, rekomendacje Ministerstwa Edukacji Narodowej i organizacji pozarządowych do pracy edukacyjnej w roku 2015/2016. Ostatnim założeniem sympozjum będzie zaprezentowanie doskonalenia kompetencji nauczycieli w zakresie tworzenia środowiska sprzyjającego poczuciu bezpieczeństwa każdego ucznia.

Udział w spotkaniu bezpłatny, po uprzedniej rejestracji.

Zobacz
Ogłoszenie o konferencji

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *