Negocjacje dla prawników

Publikacja „Negocjacje dla prawników” skierowana jest do prawników negocjujących zarówno w imieniu klienta jak i we własnym. Techniki zaprezentowane przez dr Anetę Jakubiak-Mirończuk opierają się na wiedzy naukowej i wieloletniej praktyce. Obok strategii i ich uwarunkowań prawnych zostały tu opisane pozaprawne aspekty negocjacji takie jak racjonalne i nieracjonalne decyzje, komunikacja, argumentacja, skuteczne przekonywanie oraz analiza konfliktu. Negocjacje pokazano jako formę rozwiązywania sporów.

W ocenie autorki, prawnicy ze względu na swoją rolę zawodową muszą posiadać podstawowe umiejętności negocjacyjne, a także dysponować szeregiem subtelnych narzędzi niezbędnych w negocjacjach wieloaspektowych. Oznacza to wiedzę na temat określonych zasad, technik i strategii oraz korzystanie z nich właściwie do wymogów danej sytuacji. Dobranie odpowiednich narzędzi jest warunkiem koniecznym, by negocjacje były skuteczne. Sama ich znajomość nie może być wystarczająca ani skuteczna.

Dr n. prawnych Aneta Jakubiak-Mirończuk pracuje jako adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Praktyki zawodowe, potwierdzone certyfikatem Cambridge International Examinations, odbyła w kancelarii prowadzącej mediacje w Londynie. Prowadzi szkolenia i konsultacje z negocjacji handlowych i kryzysowych, mediacji pracowniczych, skutecznego przekonywania. Jest autorką kilkunastu publikacji naukowych i popularnonaukowych z tego zakresu.

Monografia „Negocjacje dla prawników” ukazała się w serii Biznesowe poradniki, wydawnictwa Wolters Kluwer Polska. KOL

PAP – Nauka w Polsce

bsz

Artykuł pochodzi z portalu internetowego Nauka w Polsce (www.naukawpolsce.pap.pl).

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *