Naukowcy z UŚ chcą badać procesy metropolizacji w regionie

Naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego uruchomili Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych. Na podstawie badań i analiz chcą doradzać władzom miast woj. śląskiego m.in. w kwestii działań na rzecz utworzenia tam związku metropolitalnego.

O założeniach tej inicjatywy poinformowali we wtorek podczas briefingu w Katowicach przedstawiciele uczelni. Inicjatywa Uniwersytetu Śląskiego (UŚ) związana jest z prowadzonymi pracami nad ustanowieniem na terenie woj. śląskiego związku metropolitalnego. Utworzeniem takiego związku szczególnie zainteresowane od lat są samorządy konurbacji katowickiej.

Jednym z głównych celów obserwatorium ma być doradzanie włodarzom śląskich miast w procesach decyzyjnych, poprzez dostarczanie im wiedzy o zachodzących tam – także w skali ponad miejskiej – procesach społecznych, kulturowych, politycznych i gospodarczych.

Ma to też wspomóc integrację prowadzonych przez poszczególne miasta działań. „Można czasami odnieść wrażenie, że poszczególne miasta są zarządzane jak takie samotne wyspy, a przecież jest to jeden wielki organizm miejski i aby nim efektywnie zarządzać, musimy mieć rzetelną wiedzę na temat procesów, które się rozgrywają w skali całej aglomeracji” – podkreślił dr hab. Robert Pyka.

Wśród badań i analiz sektorowych podejmowanych w przyszłości przez obserwatorium, wymienić można m.in. transport publiczny, turystykę, usługi komunalne, gospodarkę, edukację, rynek pracy czy sytuację demograficzną. Naukowcy planują również opracowywanie diagnoz społecznych.

Prorektor-elekt ds. współpracy międzynarodowej i krajowej prof. UŚ dr hab. Tomasz Pietrzykowski dodał, że wcześniej tego typu badania i analizy prowadzone były głównie pod kątem ekonomicznym. „My mamy do zaoferowania inną perspektywę, raczej nauk społecznych, specjalistów od zarządzania, administracji, prawa, socjologii, psychologii, które mają nie mniejsze znaczenie niż takie twarde, ekonomiczne spojrzenie na efekty i pożytki wynikające z połączenia wysiłków poszczególnych miast” – powiedział.

Dlatego, zdaniem prof. Pietrzykowskiego, obserwatorium nie będzie miało problemu z zainteresowaniem ze strony np. samorządów.

Jednym z pierwszych działań obserwatorium – zaplanowanych na październik – będzie zbadanie potrzeb jednostek samorządów terytorialnych i innych podmiotów. „To będą wywiady bezpośrednie, swobodne, przeprowadzone z prezydentami miast oraz radami miejski, być może także z instytucjami funkcjonującymi na poziomie konurbacji, po to, aby usłyszeć od samych miast (…), w jakich obszarach są pewne luki wiedzy” – wyjaśnił Pyka.

Obserwatorium założyła grupa naukowców, głównie z Instytutu Socjologii UŚ. Ta struktura jest jednak otwarta na współpracę m.in. z innymi uczelniami, a także z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, instytucjami czy przedsiębiorstwami.

Pierwsze działania będą finansowane z budżetu UŚ. W przyszłości – jak podał Pyka – naukowcy będą się też starać o pozyskanie finansów m.in. z grantów na rozwój polskiej nauki, funduszy unijnych czy z budżetu współpracujących miast.

PAP – Nauka w Polsce

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *