Naukowcy z KUL będą badać parafie i kościoły polskie w USA

Inwentaryzacja źródłowa polskich parafii i kościołów w USA jest celem projektu naukowego, który poprowadzą badacze z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W Stanach Zjednoczonych pozostało około 300 polskich parafii, spośród niemal 900 założonych w końcu XIX i na początku XX w.

„Polacy mają ogromny wkład w rozwój kościoła katolickiego w USA. Chcemy ten wkład udokumentować i pokazać” – powiedział dyrektor Ośrodka Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL, prof. Jacek Gołębiowski, który pokieruje badaniami.

Emigranci z naszego kraju założyli w Stanach Zjednoczonych dużą bazę, blisko 900 parafii – przypomniał prof. Gołębiowski – jednak ich liczba spada, dlatego badania są sprawa pilną.

„W związku z migracjami wewnętrznymi, jakie się nasiliły na terenie USA, a także brakiem napływu nowej fali emigracyjnej Polaków, wiele parafii polskich zostało zasiedlonych przez inne grupy etniczne, katolickie. W tej chwili mamy około 300 czynnych parafii i ośrodków duszpasterskich, gdzie liturgia nadal jest sprawowana w języku polskim” – powiedział.

Prace mają się rozpocząć w lipcu, w pierwszej kolejności obejmą Chicago. „Zajmiemy się 18 polskimi katedrami w Chicago i trzema na obrzeżach. Chcemy dokonać bardzo precyzyjnej dokładnej dokumentacji fotograficznej i opracować te polskie katedry” – zaznaczył Gołębiowski.

Zebrane i opracowane materiały mają posłużyć do stworzenia bazy naukowej, która będzie dostępna w internecie. „Pracownicy naukowi, badacze zainteresowani dziejami polskiego wychodźstwa w Stanach Zjednoczonych będą mogli z tego korzystać” – zapewnił Gołębiowski.

Badania będą sfinansowane z dotacji uzyskanej przez Towarzystwo Przyjaciół KUL z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach konkursu „Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą”, którego celem jest m.in. dokumentowanie i upowszechnianie wiedzy na temat polskiego dorobku kulturowego znajdującego się poza granicami naszego kraju. Ministerialne dofinansowanie, w wysokości ponad 180 tys. zł, umożliwi przeprowadzenie pierwszego etapu prac w najbliższe wakacje.

Celem projektu jest dokładny opis, digitalizacja źródeł i dokumentacja fotograficzna najcenniejszych zabytków chrześcijańskiej kultury polskiej w USA.

Badania będą prowadzone będą we współpracy Towarzystwa Przyjaciół KUL, Ośrodka Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym tej uczelni oraz Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Będą w nich także uczestniczyć archiwiści, historycy i historycy sztuki ze Stanów Zjednoczonych.

Patronat nad projektem objęli wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński oraz delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, bp Wiesław Lechowicz.

(PAP)

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *