Naukowa społeczność o roli kobiet w nauce

Możliwości awansu kobiet w nauce oraz mniejsza reprezentacja kobiet na wyższych stanowiskach naukowych to główne tematy międzynarodowej konferencji „Women in Science – Tradition of Maria Skłodowska-Curie”. Odbędzie się ona między 29-30 września w Łodzi.

Tematem przewodnim konferencji „Women in Science – Tradition of Maria Skłodowska-Curie” jest obecność i sukcesy kobiet w różnych dziedzinach nauki. Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni doświadczeni naukowcy, przedstawiciele instytucji badawczych, doktoranci, a także fundacje, think tanki i stowarzyszenia.

„W roku 2011 tylko 3,7 procent stanowisk CEO (dyrektorów generalnych)zostało obsadzonych przez kobiety. Od tego czasu liczba ta pozostaje na stałym poziomie. Według raportu McKinsey & Co. +Women in the Workplace+ powody takiej sytuacji to m.in. fakt, że kobiety nie mają właściwej reprezentacji w firmach, proporcjonalnej do liczby pracowników. Dodatkowo, autorzy raportu wskazują, że kobiety i mężczyźni mają różne sieci komunikacji towarzyskiej i zawodowej. To powoduje, że mężczyźni mają większe szanse zbudowania sieci zawodowej prowadzącej do sukcesu” – mówi prof. Halina Abramczyk z Politechniki Łódzkiej.

Temat konferencji wpisuje się w obecnie trwającą ogólnoeuropejską dyskusję dotyczącą udziału kobiet w obszarze STEM – Science, Technology, Engineering i Mathematics (nauki, technologii, inżynierii i matematyki) oraz ICT – sektorze technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Komisja Europejska definiuje czynniki, które mogą uniemożliwiać kobietom pełne uczestnictwo w STEM: tradycje i stereotypy kulturowe na temat roli kobiet, czynniki społeczno-psychologiczne, bariery zewnętrzne, np. dominacja mężczyzn w środowisku, brak wzorców do naśladowania. Według danych Europejskiej Agendy Cyfrowej obecnie tylko 19,2 proc. pracowników sektora ICT ma szefa – kobietę. Gdyby kobiety były w równym stopniu reprezentowane w sektorze STEM jak mężczyźni, to PKB Unii Europejskiej wzrósłby rocznie o 9 mld euro.

Organizatorzy konferencji „Women in Science – Tradition of Maria Skłodowska-Curie” wspólnie z zaproszonymi gośćmi chcą zastanowić się nad działaniami, które należy podjąć, aby przyspieszyć proces zmian dążących do większego udziału kobiet w naukach ścisłych. Nieprzypadkowo temat konferencji „Women in Science – Tradition of Maria Skłodowska-Curie” odwołuje się do najbardziej znanej polskiej badaczki Marii Skłodowskiej-Curie, która za swoje pionierskie badania na początku XX wieku, jako pierwsza kobieta, otrzymała Nagrodę Nobla.

Wśród prelegentów znaleźli się eksperci z polskich i międzynarodowych ośrodków m.in.: prof. Maria Antonietta Ricci z Uniwersytetu Roma Tre w Rzymie, prof. Lynn Kamerlin z Uniwersytetu w Uppsali, prof. Ewa Łojkowska z Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. Halina Abramczyk z Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej, prof. Halina Podbielska z Politechniki Wrocławskiej, prof. Małgorzata Barańska z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania – Wojciech Kaczmarczyk; Rzecznik Praw Obywatelskich – dr Adam Bodnar.

Konferencję organizują: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, rektor Politechniki Łódzkiej i Polskie Stowarzyszenie Stypendystów Fullbrighta.

Więcej informacji na temat konferencji i zaproszonych gości jest dostępnych na stronie http://mitr.p.lodz.pl/raman/brozek/pliki/

PAP – Nauka w Polsce

Komentarze

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *