Nauki humanistyczne i społeczne w defensywie czy w ofensywie?

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Centrum Badań interdyscyplinarnych

zaprasza do udziału w konferencji pt.

Nauki humanistyczne i społeczne w defensywie czy w ofensywie?

która odbędzie się w dniach 7-8 listopada 2014 r. w Poznaniu.

Tematem przewodnim konferencji jest współczesna kondycja nauk humanistycznych i społecznych w Polsce i na świecie. Do udziału w konferencji zaproszeni są przedstawiciele nauk humanistycznych i społecznych, którzy chcieliby wziąć udział w dyskusji nad obecnym stanem nauk humanistycznych i społecznych.

Tematyka konferencji:

 • interdyscyplinarnośœć w naukach humanistycznych i społecznych;
 • mody w naukach humanistycznych i społecznych;
 • funkcje i zadania społeczne nauk humanistycznych i społecznych;
 • ocena efektywnośœci nauk społecznych i humanistycznych;
 • specyfika nauk społecznych i humanistycznych;
 • ideologia w naukach humanistycznych i społecznych;
 • nauki humanistyczne i społeczne wobec wyzwań XXI wieku;
 • problemy związane z finansowaniem badań w naukach humanistycznych i społecznych;
 • kształcenie humanistyczne w Polsce i na œwiecie – problemy i wyzwania;
 • przejawy kryzysu nauk humanistycznych i społecznych;
 • kształcenie w zakresie nauk humanistycznych i społecznych a rynek pracy.

Abstrakty można nadsyłać do 10 października 2014 r.

Opłata konferencyjna wynosi 350 zł (doktoranci: 300 zł).

Zobacz
Strona konferencji

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *