Czy należy dotować tworzenie nowych miejsc pracy dla osób wykluczonych społecznie? Wyniki badań

Wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym nie jest rzeczą aż tak oczywistą, gdy chodzi o imigrantów, uchodźców i członków mniejszości narodowych. Komu pomagać, a komu nie? Zapytano o to w ankiecie.

Badanie przeprowadzono za pomocą techniki CAWI (Computer Assisted Web Interviews) w październiku 2017 r. W ankiecie wzięło udział 747 osób.

Aż 82% badanych popiera dotowanie (np. z budżetu gminy, funduszy unijnych) tworzenia nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Tylko 2% zdecydowanie tego nie popiera, a 7% raczej nie popiera.

Czy należy dotować tworzenie nowych miejsc pracy dla osób wykluczonych społecznie? Wyniki badań

Kiedy zapytano respondentów o konkretne grupy zagrożone wykluczeniem społecznym i podmioty działające na ich rzecz, również w większości byli oni zdania, że należy wspierać tę działalność finansowo. Sprawa się jednak komplikuje, gdy chodzi o imigrantów, uchodźców i członków mniejszości narodowych. 38% uważa, że państwo polskie nie powinno wspierać finansowo działalności podmiotów pomagających imigrantom i uchodźcom (w tym 21% wskazało odpowiedź „zdecydowanie nie”). 33% nie widzi takiej konieczności w przypadku mniejszości narodowych. Znaczna grupa badanych (po 18%) nie miała w tej sprawie zdania.

Czy należy dotować tworzenie nowych miejsc pracy dla osób wykluczonych społecznie? Wyniki badań

Badanie dla: ISProject Wydawca

*Dane mogą nie sumować się do 100% ze względu na zaokrąglenie.

Zobacz:
Raport częściowy z badań

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *