Na Uniwersytecie Śląskim rusza projekt dot. kadr sektora szkolnictwa wyższego w Polsce

Rusza projekt, który ma ma wspierać procesy zarządzania rozwojem kadr sektora szkolnictwa wyższego w Polsce. Jego realizację rozpocznie Uniwersytet Śląski w Katowicach we współpracy z ekspertami, jednostkami badawczymi i uczelniami zagranicznymi.

Uniwersytet Śląski w Katowicach rozpocznie realizację projektu pt. „Interdyscyplinarne Centrum Rozwoju Kadr – think tank ds. rozwoju kluczowych kompetencji kadr przyszłości dla polskiej nauki”.

Jego efektem ma być stworzenie zintegrowanej koncepcji rozwoju istotnych kompetencji kadry badawczej oraz pracowników wsparcia administracyjnego odpowiedzialnych za realizację strategii rozwoju nauki – informuje rzecznik prasowy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Opracowany model ma wspierać procesy zarządzania rozwojem kadr sektora szkolnictwa wyższego w Polsce.

„Projekt stanowi odpowiedź na potrzebę aktualnych interdyscyplinarnych badań koncentrujących się na wielu kontekstach kompetencji i wielu poziomach zarządzania nauką. Dotychczasowe prace badawcze na ten temat prowadzone były selektywnie i wielotorowo. Brakuje w nich również teorii lub modelu integrującego rozproszony dorobek” – czytamy w informacji prasowej.

Głównym wykonawcą projektu jest zespół ekspertów Interdyscyplinarnego Centrum Rozwoju Kadr Uniwersytetu Śląskiego (ICRK). Do realizacji przedsięwzięcia zaproszeni zostaną uznani specjaliści. Nawiązana zostanie także współpraca z jednostkami badawczymi sektora szkolnictwa wyższego w Polsce oraz zagranicznymi uczelniami o międzynarodowej renomie.

Ważnym etapem projektu – podkreśla rzecznik UŚ – będzie przeprowadzenie interdyscyplinarnych badań i stworzenie koncepcji rozwoju kluczowych kompetencji kadry badawczej oraz pracowników administracyjnych. Opracowany model zostanie pilotażowo wdrożony w wybranych uczelniach badawczych, natomiast w końcowym etapie przewidziane jest upowszechnienie wyników projektu w postaci monografii oraz wersji demo narzędzia online do diagnozy i raportowania poziomu kluczowych kompetencji.

Planowane w ramach projektu działania mają się przyczynić do wzmocnienia potencjału badawczego sektora szkolnictwa wyższego oraz poprawy efektywności międzysektorowej współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym. Na realizację tego przedsięwzięcia Uniwersytet Śląski otrzymał dofinansowanie w konkursie „Dialog”, organizowanym przez MNiSW. Kwota przyznanej dotacji wynosi ponad 1,5 mln zł.

Realizacja przedsięwzięcia potrwa 24 miesiące.

Nauka w Polsce – PAP

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *