Na barkach Olbrzymów

Katolicki Uniwersytet Lubelski
Instytut Socjologii

zaprasza do udziału w
III Ogólnopolskim Sympozjum Doktorantów Socjologii pt.

Na barkach Olbrzymów,

które odbędzie się w dniach 19-20 marca 2018 r. w Lublinie w Instytucie Socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Ogólnopolskie Sympozjum Doktorantów Socjologii jest wydarzeniem, które skupia młodych naukowców z uczelni w Polsce. Daje możliwość zaprezentowania swoich zainteresowań badawczych oraz badań prowadzonych w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej. Stanowi okazje do wspólnych spotkań, jest przestrzenią wymiany doświadczeń i poglądów oraz dyskusji dotyczących poszukiwań badawczych młodych naukowców.

Przyjęta przez Organizatorów formuła wpisuje się w tradycję seminarium naukowego, pozwala na konfrontację autorskich projektów doktorantów z opiniami koleżanek i kolegów z innych ośrodków naukowych oraz z doświadczeniami Profesorów. Pozwala to na uzyskanie cennych wskazówek do prowadzenia dalszych badań. Prace badawcze podejmowane przez socjologów stanowią bardzo ważną część prowadzonych w Polsce badań społecznych. Jednocześnie, często można spotkać się z opinią, szczególnie wśród młodych naukowców, że brakuje obecnie okazji do wspólnych spotkań, wymiany doświadczeń i poglądów. OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM DOKTORANTÓW SOCJOLOGII jest wydarzeniem, które tę przestrzeń stara się stworzyć. Zgodnie z mottem tegorocznej konferencji – Na barkach Olbrzymów – chcielibyśmy zwrócić uwagę na aktualność wielu tradycyjnych koncepcji i teorii, głównie z zakresu polskiej myśli społecznej, które często wykorzystywane są w pracach naukowych.

Pierwsze i drugie Sympozjum, które odbyły się w 2016, a później 2017 roku (pierwsze pod hasłem Białe Plamy w Socjologii; drugie Polska w socjologii, socjologia w Polsce) cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno wśród doktorantów, jak i pracowników naukowych z różnych ośrodków akademickich, którzy wzięli udział w tych wydarzeniach.

Tegoroczne, III Ogólnopolskie Sympozjum Doktorantów Socjologii, pt. Na barkach Olbrzymów jest w naszym Instytucie wydarzeniem wyjątkowym. Odbywa się bowiem w roku, w którym Katolicki Uniwersytetu Lubelski Jana Pawła II, a w tym również sama Socjologia na KUL-u, świętują swój jubileusz 100-lecia. Święto to, tak jak każda rocznica, zachęca do podsumowań i podejmowania wyzwań współczesności oraz kreślenia planów na przyszłość. Chcielibyśmy, aby organizowane przez nas wydarzenie było okazją do takiej właśnie refleksji. Z Instytutem Socjologii KUL przez lata związani byli tacy naukowcy jak ks. prof. Aleksander Wóycicki, ks. prof. Franciszek Mirek, dr Adam Stanowski, ks. prof. Joachim Kondziela, ks. prof. Józef Majka, prof. Hanna Waśkiewicz, prof. Jerzy Ozdowski, prof. Czesław Strzeszewski, ks. prof. Władysław Piwowarski, prof. Jan Turowski, ks. prof. Franciszek Mazurek czy ks. prof. Leon Dyczewski. Warto wspomnieć również o osobach, które mimo osiągnięcia wieku emerytalnego, ciągle publikują i identyfikują się z naszym Instytutem: ks. prof. Janusz Mariański, ks. prof. Stanisław Kowalczyk, ks. prof. Roman Dzwonkowski, prof. Piotr Kryczka, czy prof. Jerzy Rebeta.

Dorobek wymienionych i wielu innych naukowców nie pozostał bez wpływu na to, czym obecnie jest uprawiana przez nas nauka. Wciąż odwołujemy się do nich, jako do naszych Mistrzów, korzystamy z ich dokonań: badań, koncepcji teoretycznych i rozwiązań metodologicznych. Ich prace stanowią dla nas inspiracje i wzór naukowego warsztatu. Ciągle wracamy do ich osiągnięć, ponieważ stając na ramionach Olbrzymów, widzimy więcej.

Zainspirowani naszym Jubileuszem, proponujemy, aby głównym zamysłem III Ogólnopolskiego Sympozjum Doktorantów Socjologii Na barkach Olbrzymów było zwrócenie uwagi na twórczość Mistrzów, klasyków polskiej (i nie tylko polskiej) socjologii. Chcielibyśmy, aby tegoroczne Sympozjum było okazją do zaprezentowania sposobu wykorzystania ich dokonań w pracach młodego pokolenia socjologów. Isaac Newton napisał: „jeśli widzę dalej, to tylko dlatego, że stoję na ramionach olbrzymów”. Stwierdzenie to dotyczy również poznania naukowego, którego podstawą czynimy koncepcje klasyczne, dokonania naszych poprzedników, co z kolei pozwala nam otrzymać szerszy ogląd badanej rzeczywistości i zadawać jej ciągle nowe pytania.

Uczestnicy Sympozjum będą mieli możliwość wygłoszenia referatów na wybrany przez siebie temat wpisujący się w tematykę poniższych modułów:

I. Koncepcje teoretyczne klasyków socjologii i sposób ich adaptacji w pracy naukowej
II. Propozycje metodologiczne klasyków socjologii i sposób ich adaptacji
III. Badania prowadzone przez klasyków socjologii jako inspiracja dla współczesnych pytań badawczych i analiz naukowych
IV. Dyskusja z klasykami socjologii – krytyczny ogląd dorobku Mistrzów.

Podczas III Ogólnopolskiego Sympozjum Doktorantów Socjologii odbędzie się również sesja specjalna z udziałem zaproszonych gości oraz panel dyskusyjny, który dotyczyć przedmiotowej tematyki.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 26 lutego 2018 r.

Opłata konferencyjna wynosi 180 zł.

Zobacz
Strona wydarzenia
Ogłoszenie o konferencji

Pin It

Komentarz do wpisu “Na barkach Olbrzymów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *