MNiSW: powołano zespół ekspertów, którzy wybiorą uczelnie badawcze

Minister Jarosław Gowin powołał w środę międzynarodowy zespół ekspertów, który oceni wnioski w konkursie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” – poinformował resort nauki. Program ma wyłonić tzw. uczelne badawcze, konkurujące z najlepszymi ośrodkami akademickimi.

W konkursie „Inicjatywa doskonałości – uczelnie badawcze” wyłonionych ma być maksymalnie 10 uczelni, które w latach 2020-2026 będą co roku miały zwiększaną subwencję (w wysokości 10 proc. subwencji z 2019 r.). Uczelnie mają czas do 24 czerwca na złożenie wniosku o udział w programie. Wyłonienie grupy uczelni badawczych przewidziane jest w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Konstytucja dla Nauki, Ustawa 2.0). Warunki do udziału w konkursie (odpowiednio wysokie oceny prowadzonych tam badań i dydaktyki) spełnia teraz 20 uczelni.

Celem programu jest wyłonienie uczelni, które będą w stanie skutecznie konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie.

Jak poinformowało na swojej stronie internetowej Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), minister Jarosław Gowin powołał w środę międzynarodowy zespół ekspertów, który weźmie udział w wyborze polskich uczelni badawczych. „Zespół tworzą wybitni specjaliści, którzy mają szczególne osiągnięcia w zarządzaniu uczelniami reprezentującymi najwyższy poziom działalności naukowej i kształcenia, a także naukowcy cieszący się na świecie autorytetem w swoich dyscyplinach naukowych” – czytamy w komunikacie.

W skład zespołu wchodzi 15 naukowców z uznanych zagranicznych ośrodków akademickich. Są to m.in. osoby, które pełniły lub pełnią funkcję rektorów, prezydentów lub prorektorów czołowych uczelni europejskich m.in. Uniwersytetu w Getyndze, Uniwersytetu w Amsterdamie, Uniwersytetu w Aarhus, Uniwersytetu w Manchesterze czy Uniwersytetu w Southampton. Jak zapewnia resort nauki, uczeni zostali wybrani w taki sposób, aby zapewnić udział w zespole reprezentantów każdej dziedziny nauki.

Przewodniczącym zespołu został prof. Lauritz Holm-Nielsen, rektor Uniwersytetu w Aarhus w latach 2005-2013 oraz współautor raportu o polskim systemie nauki i szkolnictwa wyższego „2017 Peer Review Report on Poland’s Higher Education and Science System” przygotowanego przez ekspertów Komisji Europejskiej w ramach Horizon 2020 Policy Support Facility. W przeszłości pełnił wiele funkcji w instytucjach działających na rzecz szkolnictwa wyższego i nauki, m.in. wiceprzewodniczącego Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (European University Association) w latach 2012-2015 oraz głównego eksperta Banku Światowego ds. szkolnictwa wyższego w latach 1993-2005.

Zespół oceni przedstawione przez uczelnie wnioski konkursowe zawierające m.in. plany dotyczące podniesienia poziomu badań naukowych oraz jakości kształcenia, których realizacja przyczyni się do podniesienia międzynarodowego znaczenia działalności uczelni.

Z pełną listą członków zespołu można zapoznać się na stronie MNiSW.

PAP – Nauka w Polsce

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *