Młodzież na drodze ku dorosłej samodzielności – szanse i dylematy

Studenckie Koło Aktywnego Pedagoga z Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej

zaprasza studentów na ogólnopolską studencką konferencję naukową pt.

Młodzież na drodze ku dorosłej samodzielności – szanse i dylematy,

która odbędzie się 6 kwietnia 2017 r. w Gdyni.

Panele tematyczne:
I. Przestrzeń biograficzno – egzystencjalna

 • Samotność czy wspólnota? Młodzież w procesie budowania więzi międzyludzkiej
 • Wolność czy zależność? Pytanie o poczucie autonomii i szanse samorealizacyjne młodzieży
 • Młodzież a życie rodzinne. Wartości, orientacje, aspiracje

II. Przestrzeń społeczno – kulturowa

 • Młodzieżowe autorytety, doradcy, idole i naciągacze – czyli na kim (nie)wzoruje się dzisiejsza młodzież urządzająca swój świat
 • Młodzieży stosunek do Innego: tolerancja czy sterotypizacja i wykluczenia
 • Młodzież w poszukiwaniu identyfikacji tożsamościowych: zakotwiczenie w porządkach lokalnych i przestrzeni globalnej otaczającego świata

III. Przestrzeń ekonomiczna. Obietnica pomyślnej perspektywy czy szklany sufit?

 • Młodzież na rynku pracy: aktualne doświadczenia młodzieży, szanse i ograniczenia
 • Samodzielność życiowa młodzieży. Jak długo potrzebni nam będą rodzice?
 • Uniformizacja ekonomiczna czy usensowienie pracy? Jaki sposób pracy zadowoli współczesną młodzież?
 • Migracje ekonomiczne współczesnej młodzieży

IV. Przestrzeń edukacyjna

 • Jakiej edukacji oczekuje współczesna młodzież? Przysposobienie do potrzeb rynku pracy czy edukacja dla autonomii osobowej, intelektualnej i moralnej
 • Świat szkoły i uczelni wyższej w oczach młodych ludzi

V. Przestrzeń polityczna

 • Wzorce uczestnictwa politycznego młodzieży: obywatele, widzowie czy poddani
 • Oblicza postaw obywatelskich i patriotycznych współczesnej młodzieży
 • Młodzież w poszukiwaniu tożsamości narodowej: między patriotyzmem a nacjonalizmem
 • Szkoła demokracji – szkoła samorządności

Zgłoszenia należy przesyłać do 16 marca 2017 roku.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zobacz
Ogłoszenie o konferencji

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *