Młodzi o dopuszczalności aborcji

Na podstawie odpowiedzi badanych na siedem pytań dotyczących dopuszczalności aborcji w różnych sytuacjach*, podzieliliśmy respondentów na cztery grupy: 1) dopuszczających aborcję w węższym zakresie, niż obecnie zezwala na to prawo (40%); 2) dopuszczających przerwanie ciąży, jeżeli zachodzą okoliczności ustawowe (36%); 3) dopuszczających aborcję w szerszym zakresie niż ustawowy (23%) oraz 4) udzielających odpowiedzi mieszanych (1%). W porównaniu do pomiarów sprzed czterech lat umocniło się poparcie dla kompromisu aborcyjnego, a także zwiększył się nieco odsetek opowiadających się za liberalizacją prawa. Jednocześnie najmniejszy jest odsetek badanych, którzy – zgodnie z deklaracjami – sytuowaliby się wśród zwolenników zaostrzenia obowiązujących przepisów.

Warto przede wszystkim zwrócić uwagę na ewolucję poglądów ludzi młodych, jaka dokonała się w ciągu ostatnich czterech lat. W roku 2016 podejście młodych do prawnej regulacji przerywania ciąży było zbliżone do opinii ogółu badanych, a nawet wyróżniali się oni mniejszą aprobatą dla dopuszczalności aborcji. Obecnie są znacznie bardziej liberalni w tej sprawie niż starsi respondenci.

* Uwzględniono: zagrożenie życia lub zdrowia matki, upośledzenie płodu, sytuację, gdy ciąża jest wynikiem gwałtu lub kazirodztwa, gdy kobieta jest w ciężkiej sytuacji materialnej lub osobistej oraz gdy po prostu nie chce mieć dziecka.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (366) przeprowadził CBOS w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *