Mity polityczne – pamięć zbiorowa – kultura polityczna

Katedra Teorii Polityki i Myśli Politycznej w Instytucie Studiów Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego

zaprasza do udziału w konferencji pt.

Mity polityczne – pamięć zbiorowa – kultura polityczna,

która odbędzie się w dniach 16-17 czerwca 2016 r. w Łodzi.

Celem organizatorów jest kontynuacja interdyscyplinarnej debaty, co oznacza że zaproszenie kierowane jest nie tylko do politologów. Ma ona stworzyć płaszczyznę w zakresie dociekań naukowych umożliwiających analizę i eksplanację okoliczności i następstw oddziaływania mitów i stereotypów politycznych na pamięć zbiorową i kulturę polityczną we współczesnym świecie.

Organizatorzy konferencji proponują zwrócenie uwagi na następujące zagadnienia:

 • osobliwości mitów politycznych, ich zakorzenienie w przeszłości, zmienność i trwałość,
 • uobecnianie się autostereotypów i heterostereotypów, oddziałujących na myślenie polityczne,
 • nadzieje zbiorowe oraz ich następstwa polityczne
 • niepokoje egzystencjalne oraz „strachy zbiorowe” oraz możliwości ich neutralizacji;
 • specyfika przewidywania politycznego: „myślenie życzeniowe” czy projekcje prognozologiczne,
 • wizje przyszłości w myśleniu politycznym
 • utopie myśli i czynu a ich możliwości w zakresie implementacji politycznej,
 • wyjaśnianie genetyczne zjawisk i procesów politycznych,
 • przyczyny i następstwa manipulacji wiedzą historyczną i pamięcią zbiorową,
 • polityka historyczna versus polityka pamięci jako specyficzny sposób oddziaływana politycznego,
 • międzynarodowy wymiar polityki historycznej,
 • mityzacja polityczna sportu,
 • uobecnianie się sportu w wyobrażeniach zbiorowych,
 • mityzacja dyskursu o doniosłości różnych cywilizacji w procesie historyczno-politycznym,
 • uwarunkowania historyczne kultury politycznej i jej przeobrażenia,
 • mity polityczne i stereotypy społeczne powyższych kulturze politycznej,
 • rola pamięci zbiorowej powyższych akulturacji polityczne.

Karty zgłoszenia z propozycją tematu referatu i abstraktem można nadsyłać do 15 maja 2016 r.

Opłata konferencyjna wynosi 450 zł. W ramach opłaty konferencyjnej zapewniony jest nocleg z 16 na 17 czerwca 2016 r. oraz wyżywienie.

Sekretarzem konferencji jest Magdalena Rekść (mreksc@o2.pl).

Komentarze

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *