Mieszkanie: prawem, przywilejem czy towarem?

Łódzkie Partnerstwo Pomocy w sytuacji Wykluczenia i Bezdomności
we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim

zaprasza do udziału w konferencji pt.

Mieszkanie: prawem, przywilejem czy towarem?

która odbędzie się w dniach 21-22 kwietnia 2017 r. w Łodzi.

Do udziału w konferencji zaproszeni są badacze reprezentujący: antropologię kulturową, socjologię, pracę socjalną, pedagogikę, psychologię, urbanistykę, geografię, prawo i dziedziny pokrewne. Ponadto mile widziani będą praktycy, działacze i aktywiści, osoby związane zawodowo i wolontaryjnie z sektorem pomocy społecznej, w tym z sektorem organizacji pozarządowych.

Tematy przewodnie konferencji to:

  • mieszkalnictwo socjalne i komunalne – funkcjonowanie tego typu mieszkalnictwa, jego wydolność albo brak efektywności, braki/minusy a plusy, potrzeba tego typu mieszkalnictwa, jego transformacje, administrowanie, stosunki sąsiedzkie, stosunki przestrzenne, standardy mieszkaniowe,
  • mieszkalnictwo wspierane, wspomagane, treningowe – przykłady udane i nieudane, projekty, wdrożenia,
  • pilotażowe i innowacyjne rozwiązania zw. z budownictwem i mieszkalnictwem skierowanym do osób i grup wykluczonych mieszkaniowo/ ekonomicznie/ społecznie/ kulturowo,
  • programy wsparcia, terapii, integracji oparte o pomoc świadczoną w mieszkaniu, w tym programy pilotażowe i tradycyjne – dobre i złe praktyki,
  • polityka lokalowa miast – budownictwo, projektowanie, warunki mieszkaniowe, standardy, procedury,
  • prawo, przepisy i procedury administracyjne oraz lokalne praktyki ich wdrażania i stosowania, przestrzeganie oraz interpretacji – dobre i złe praktyki,
  • ruchy lokatorskie, ochrona praw lokatorów, zagrożenia praw lokatorskich, walka o prawa lokatorskie,
  • zadłużenia czynszowe, eksmisje,
  • akcje społeczne, artystyczne i inne, które poruszają problem wykluczenia mieszkaniowego,
  • życie w warunkach niemieszkalnych i trudnych.

Zgłoszenia można nadsyłać do 10 lutego 2017 roku.

Zobacz
Ogłoszenie o konferencji

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *