Między stworzeniem a zniszczeniem

Dobro i zło, ciało i duch, materia i forma, białe i czarne – te antagonistyczne względem siebie elementy w obrębie pary dawniej postrzegano jako zbiór prawd o rzeczywistości, która właśnie miała zero-jedynkowy układ. Czasom nowożytnym zawdzięczamy głos dla odcieni szarości, czyli dla sfery rozbijającej sztywną dualność. Co znajduje się między budowaniem a niszczeniem? Na to frapujące pytanie odpowie prof. Rainer Matthias Holm-Hadulla w trakcie wykładu pt. „Creativity between Construction and Destruction”. Spotkanie odbędzie się 13 czerwca 2015 r. we wrocławskiej siedzibie Uniwersytetu SWPS przy ul. Ostrowskiego 30b. Wstęp wolny.

Prof. Rainer Matthias Holm-Hadulla – psychiatra i filozof, jest profesorem medycyny psychosomatycznej Psychiatrii i Psychoterapii Uniwersytetu w Heidelbergu, profesorem wizytującym Uniwersytetu Diego Portales, Santiago de Chile, współpracownikiem „Morphomata″, Międzynarodowego Centrum Studiów Zaawansowanych, Uniwersytetu w Kolonii; współpracownikiem „Marsylius-Kolleg″, Centrum Zaawansowanych Badań Interdyscyplinarnych, Uniwersytet w Heidelbergu. Zajmuje się m.in. związkami między twórczością a zaburzeniami psychicznymi. Jest autorem licznych prac z tego zakresu.

W swoim wykładzie profesor będzie rozważał problem relacji pomiędzy twórczością a problemami psychicznymi na przykładzie: Wolfganga Amadeusza Mozarta, Johanna Wolfganga von Goethe, Pablo Picasso, Jima Morrisona, Micka Jaggera czy Madonny. Poruszy także problem wpływu zażywanych substancji odurzających na twórczość.

Wykład z elementami seminarium jest częścią cyklu „Wyzwania humanistyki XXI wieku”, do którego zapraszani są wybitni specjaliści ze świata humanistyki. Spotkania te mają umożliwić nieskrępowaną dyskusję oraz nawiązywanie bezpośrednich kontaktów uczestników z wykładowcą. Te wyjątkowe wykłady, stały się tradycją w Uniwersytecie SWPS i zyskały uznanie zarówno doktorantów, jak i wykładowców.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *