Miasto pod napięciem

Instytut Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach we współpracy z katowickim oddziałem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Sekcją Socjologii Miasta Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

zapraszają do udziału w konferencji pt.

Miasto pod napięciem,

która odbędzie się w dniach 28-29 września 2017 roku w Katowicach.

„Miasto pod napięciem” to konferencja organizowana przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Śląskiego pod patronatem Sekcji Socjologii Miasta Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Oddziału Katowickiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Konferencja jest skierowana do badaczy miasta, dlatego zapraszamy na nią nie tylko socjologów, ale także geografów społecznych, architektów i urbanistów, kulturoznawców, ekonomistów, polityków społecznych, politologów i specjalistów od marketingu. Mile widziani będą też aktywiści miejscy.

Bloki tematyczne:
– miejskość w dobie społeczeństwa ponowoczesnego;
– postpolis czy region metropolitalny;
– miasto jako wspólnota polityczna;
– uspołecznienie miasta;
– partycypacja w przestrzeni miasta;
– konflikty społeczne i miejskie nierówności;
– ruchy miejskie i miejski protest;
– odnowa miasta;
– tożsamość miasta i jego mieszkańców;
– przestrzenie miejskiej tożsamości;
– kultura w „mieście pod napięciem”;
– napięcia w przestrzeni publicznej miasta.

Zgłoszenia można nadsyłać do 31 maja 2017 r.

Zobacz
Strona wydarzenia

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *