Mechanika rewolucji w kinematografii światowej

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza do uczestnictwa w projekcie badawczym pt. „Mechanika rewolucji w kinematografii światowej”. Projekt zakończy się publikacją w postaci recenzowanej monografii naukowej. Zainteresowani wzięciem w nim udziału proszeni są o przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej do 31 VII 2015 r. Artykuły naukowe należy przesłać do 30 XI 2015 r.

Celem proponowanego projektu naukowego jest przede wszystkim ukazanie portretów rewolucji w kinie światowym, w różnych ujęciach i kontekstach. Propozycja dotyczy różnych dyscyplin spokrewnionych humanistycznie, nie tylko z zakresu filmoznawstwa, historii kina, ale też socjologii kultury, antropologii kulturowej, historii idei, politologii oraz samej historii.

Proponowane bloki tematyczne:

  1. Portrety różnych form rewolucji polityczno – społecznych (np. historycznych, obyczajowych): francuskiej, rosyjskiej (na podstawie analizy i interpretacji wybranych dzieł filmowych), instytucjonalnej (przykłady łamania kodeksów filmowych na ekranie);

  2. Powiązania i zależności rewolucji filmowej i literackiej (na podstawie ekranizacji lub adaptacji wybranych dzieł);

  3. Wizerunki bohaterów i antybohaterów rewolucji (sposoby ich przedstawiania);

  4. Geopolityczne, materialne i antropologiczne uwarunkowania portretowania rewolucji na ekranie (znaczenie ruchomego obrazu);

  5. Perswazyjne możliwości obrazu filmowego (konteksty uwarunkowań kina w systemach totalitarnych i świecie demokratycznym i pozyskiwanie dla rozmaitych celów kinematografii);

  6. Konteksty problemowe kultury masowej (problematyka kultury i historii; film jako nośnik ulegającego zmianom spojrzenia na historię oraz przeobrażonego mitu lub kodu kulturowego); obraz jako kluczowe źródło kultury masowej;

  7. Kulturowe i historyczne odwołania w rewolucji filmowej (infiltrowanie filmu innych dziedzin sztuki).

Pobierz
Zaproszenie i Karta zgłoszeniowa

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *