MAX WEBER Prorok nowoczesności, krytyk nowoczesnego życia

Katedra Socjologii Religii IFIS UP

zaprasza do udziału w konferencji pt.

MAX WEBER Prorok nowoczesności, krytyk nowoczesnego życia,

która odbędzie się w dniach 5-6 marca 2020 w Krakowie.

W 2020 roku przypada stulecie śmierci Maxa Webera. Z tej okazji Katedra Socjologii Religii Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zaprasza na międzynarodową konferencję poświęconą myśli Webera. Głównym przedmiotem namysłu na konferencji chcielibyśmy uczynić socjologię i teorię religii Webera, nie chcemy jednak ograniczać się tylko do niej. Proponujemy szeroką i – po Weberowsku – interdyscyplinarną refleksję, dla której socjologia religii mogłaby być punktem wyjścia, otwierającym drogę do ujęcia całości nowoczesnego życia. Do dyskusji zapraszamy w równiej mierze socjologów, jak i historyków, teologów, filozofów czy psychologów. Interesują nas różne, także krytyczne sposoby ujmowania dzieła Webera, dyskusje wokół jego spuścizny, pytania o jej aktualność

Zobacz
Strona wydarzenia

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *