Kwartalny bilans nastrojów społecznych

W naszych badaniach wskaźnikami nastrojów społecznych są m.in. oceny i prognozy sytuacji gospodarczej i politycznej w Polsce, a także oceny warunków materialnych gospodarstw domowych oraz kondycji zakładów pracy respondentów. Aby syntetycznie oddać dynamikę zmian nastrojów, ich bilans kwartalny prezentujemy w postaci średnich ocen na pięciopunktowej skali od -2 do +2.

Początek 2018 roku przyniósł pewną poprawę ocen i prognoz sytuacji politycznej, jednak w marcu znowu powróciły one do poziomu z końca ubiegłego roku. Średnie oceny sytuacji na polskiej scenie politycznej przyjmują wartości ujemne, co oznacza nieznaczną przewagę niezadowolenia nad zadowoleniem, natomiast w przypadku przewidywań bilans pesymizmu i optymizmu oscyluje wokół zera.

Dodatnie wartości od wielu miesięcy przyjmują natomiast oceny i prognozy dotyczące sytuacji gospodarczej. Dodatkowo w ostatnim kwartale bilans zarówno ocen, jak i prognoz w tym wymiarze okazał się rekordowo korzystny, choć pod koniec kwartału nieco gorszy niż na początku.

Dodatnie i nieco wyższe niż przeciętnie w całym ubiegłym roku okazały się w pierwszym kwartale 2018 roku zarówno oceny, jak i prognozy warunków materialnych gospodarstw domowych, przy czym i w tym wymiarze w marcu dały się zaobserwować nieznaczne spadki. Tradycyjnie bardziej korzystny pozostaje bilans ocen sytuacji materialnej niż prognoz (różnice istotne statystycznie).

W pierwszym kwartale nieco bardziej stabilne i jednocześnie istotnie lepsze niż w analogicznym okresie roku ubiegłego pozostają oceny i prognozy sytuacji w zakładach pracy respondentów. W obu przypadkach bilans jest dodatni, przy czym istotnie wyższy, jeżeli chodzi o oceny niż prognozy. Oznacza to, że niezmiennie większość osób aktywnych zawodowo pozytywnie ocenia sytuację firm, w których są zatrudnieni, i raczej nie przewiduje, by w ciągu najbliższego roku sytuacja ta miała się istotnie zmienić, a jeśli już, to raczej in plus.

Prezentowane dane pochodzą z badań „Aktualne problemy i wydarzenia” realizowanych w pierwszym kwartale 2018 roku przez CBOS.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *