Kwartalny bilans nastrojów społecznych

W naszych badaniach wskaźnikami nastrojów społecznych są m.in. oceny i prognozy sytuacji gospodarczej i politycznej w Polsce, a także oceny warunków materialnych gospodarstw domowych oraz kondycji zakładów pracy respondentów. Aby syntetycznie oddać dynamikę zmian nastrojów, ich bilans kwartalny prezentujemy w postaci średnich ocen na 5-punktowej skali od -2 do +2.

W drugim kwartale 2017 roku można mówić o niewielkiej poprawie ocen sytuacji politycznej w stosunku do pierwszego kwartału. Również prognozy rozwoju sytuacji politycznej w Polsce okazały się w ostatnich trzech miesiącach nieco lepsze niż na początku roku. Nadal jednak średnie w tym zakresie przyjmują wartości ujemne, co oznacza nieznaczną przewagę pesymizmu nad optymizmem.

Z kolei oceny i prognozy sytuacji gospodarczej od wielu miesięcy przyjmują wartości dodatnie. Ponadto w ostatnim kwartale zarówno oceny, jak i prognozy w tym wymiarze systematycznie się poprawiały.

O nieznacznym trendzie spadkowym w porównaniu z poprzednim kwartałem można mówić w odniesieniu do ocen warunków materialnych gospodarstw domowych. Z kolei prognozy w tym zakresie utrzymują się od sześciu miesięcy na zbliżonym poziomie, zdecydowanie bliższym zera niż w przypadku ocen, co oznacza, że respondenci spodziewają się raczej utrzymania status quo niż poprawy sytuacji materialnej swoich gospodarstw.

W miarę stabilne i porównywalne z rejestrowanymi w pierwszym kwartale 2017 roku okazały się w ostatnich trzech miesiącach oceny i prognozy sytuacji w zakładach pracy respondentów. Niezmiennie większość pracujących pozytywnie ocenia sytuację firm, w których jest zatrudniona, i raczej nie przewiduje, by w ciągu najbliższego roku sytuacja ta miała się istotnie zmienić.

CBOS Kwartalny bilans nastrojów społecznych

CBOS Kwartalny bilans nastrojów społecznych

CBOS Kwartalny bilans nastrojów społecznych

CBOS Kwartalny bilans nastrojów społecznych

Prezentowane dane pochodzą z badań „Aktualne problemy i wydarzenia” realizowanych w drugim kwartale 2017 roku przez CBOS.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *